Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

PhDr. Vladimír Krivý, CSc.

samostatný vedecký pracovník

Sociologický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/5296 4355 kl.102