Aktuality

Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na...

Rozvoj modernej spoločnosti je zviazaný s vedou, výskumom a inováciami. Najvyspelejšie krajiny sveta vkladajú nádeje do nových priemyselných revolúcií, spoločenské, politické, demografické, klimatické a ďalšie zmeny vo svete prinášajú výzvy pre všetky...
9.10.2017
Aktuality
Prečo si nosia sociológovia prácu stále so sebou? V čom je edícia Flóra...
Aktuality
Dostupnosť príležitostí pre celoživotné učenie je pre každého jedným zo zásadných mechanizmov,...
Aktuality
Prednáška doc. Rudolfa Gálisa pod názvom „Gravitačné okno do vesmíru otvorené“ sa...
Aktuality
V piatok 13.októbra 2017 sa v Kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre konalo...
Aktuality
Na Ústave polymérov SAV sa v týchto dňoch školia mladí doktorandi a vedeckí...
Aktuality
V podtatranskej obci Lučivná, okres Poprad, sa podarilo objaviť poklad mincí, ktoré...