Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Ing.  Andrejka, František   
 Mgr., PhD.  Antal, Vitaliy  055/7922240
 Prof. Ing., DrSc.  Antalík, Marián  055/7204138
 RNDr., PhD.  Antošová, Andrea   
 Ing., PhD.  Baláž, Ján  055/7204124
 RNDr., PhD.  Balejčíková, Lucia   
    Baloghová, Monika  055/ 7922201
 Ing., CSc.  Bán, Jaroslav  055/7922248
 RNDr., CSc.  Baťko, Ivan  055/7922239
 RNDr., PhD.  Baťková, Marianna  055/7922239
 RNDr., PhD.  Bednáriková, Zuzana   
    Belková, Mária   
 Ing.  Bílek, Richard  055/7922205
 RNDr., PhD  Bobík, Pavol  055/7204122
 Ing.  Brasová, Marcela  055/7922205
 Doc. RNDr., CSc.  Bruncko, Dušan  055/ 7922217
 Mgr., PhD.  Buša, Ján   
    Colella, Domenico   
 RNDr., CSc.  Csach, Kornel  055/7922210
 RNDr., PhD  Čenčariková, Hana  055/7922237
 RNDr., PhD.  Človečko, Marcel  055/ 7922304, 7922309
 Mgr.  Dančo, Michal   
 Ing., DrSc.  Diko, Pavel  055/7922243
 RNDr., DrSc.  Farkašovský, Pavol  055/7922228
 RNDr., PhD.  Fedorišin, Ján   
 RNDr., PhD.  Fedunová, Diana  055/7204131
    Filičko, Ján   
    Fink, Štefan  055/ 6221128
 Doc. RNDr., DrSc.  Flachbart, Karol  055/7922307
 RNDr., PhD.  Gabáni, Slavomír  055/ 7922303, 7922302
 Mgr.  Gančár, Miroslav   
 Ing.  Gažo, Emil  055/ 7922304, 7922309
 doc. RNDr., CSc.  Gažová, Zuzana  055/7204135
 RNDr.  Gdovinová, Veronika  055/7922233
 Ing.  Hajdová, Petra   
 RNDr., PhD.  Hashim, Anežka  055/7922232
 RNDr.  Hašková, Veronika   
 prof. Dr.h.c. RNDr., DrSc.  Hnatič, Michal  055/7922226
 Mgr., PhD.  Hnatič, Slavomír   
 Ing.  Hrmo, Igor  055/7204133
 Ing., PhD.  Huráková, Mária  055/7922210
    Ivančáková, Martina   
    Ivanišová, Anna  055/7922229
 Ing.  Jacko, Jozef   
 Ing  Jacko, Richard   
    Jeníková, Michaela   
 RNDr., PhD.  Jurčišin, Marián  055/7922207
 RNDr., PhD.  Jurčišinová, Eva  055/7922207
    Jurčo, Ivan  055/7922211
 RNDr., CSc.  Juríková, Alena  055/7922209
    Jurko, Peter  055/7204128
 RNDr., PhD  Kačmarčík, Jozef  055/ 7922306, 7922310
 RNDr., PhD.  Kaliňák, Peter  055/7922221
 RNDr., PhD.  Kancírová, Mária   
 RNDr., CSc.  Kavečanský, Viktor  055/7922208
 Ing., PhD.  Keša, Peter   
 Mgr.  Khmara, Iryna   
 RNDr., CSc.  Kladiva, Eduard  055/7922248
 Ing.  Kočan, Viktor  055/7922205
 Ing.  Kočanová, Valéria  055/7922204
 Ing.  Kollarik, Marek   
 Ing., CSc.  Koneracká, Martina  055/7922258
 Doc. RNDr., CSc.  Kopčanský, Peter  +421 55 7922201
 Ing.  Kopčík, Michal   
    Koribanič, Juraj  055/7922115
 RNDr., CSc.  Kováč, Jozef  055/792 2316
    Koval, Pavol   
    Kozáková, Gabriela  055/7922202
 RNDr., CSc.  Králik, Ivan  055/7922221
 Ing., PhD.  Krivda, Marián   
 RNDr., PhD.  Kubackova, Jana   
 RNDr., PhD.  Kubovčíková, Martina   
 Prof. Ing., DrSc.  Kudela, Karel  055/6224554
 Ing.  Kuľková, Ingrid  055/7922216
 Ing.  Kunca, Branislav   
 RNDr., CSc.  Kupka, Martin   
 RNDr., PhD.  Lalkovičová, Mária   
 RNDr., PhD.  Mackovjak, Šimon   
 Mgr.  Majorošová, Jozefína   
 RNDr., PhD  Marcin, Jozef  055/ 7922276
 Mgr.  Marcin, Miroslav   
 RNDr., PhD.  Marek, Jozef  055/7204134
 Ing.  Medeová, Marcela  055/ 7922312
 Mgr.  Medvecká, Zuzana   
 Mgr.  Menkyna, Martin   
    Menšík, Oldřich   
 RNDr., CSc.  Mihalik, Marián  055/7922250
 RNDr., PhD.  Mihálik, Matúš   
 Ing., CSc.  Miškuf, Jozef  055/7922209
 Ing., PhD  Mitróová, Zuzana  055/7922261
 Ing., PhD.  Molčan, Matúš   
 Ing.  Molčanová, Zuzana   
 RNDr., CSc.  Murín, Pavol   
 MUDr., DrSc.  Musatov, Andrey  055/7204133
 Mgr., PhD.  Mušinský, Ján   
 RNDr., CSc.  Nemčík, Ján  055/7922218
 Mgr.  Nikorovič, Matej   
 Mgr.  Orendáč, Matúš   
 Mgr.  Paľuchová, Viktória   
 RNDr., CSc.  Pastirčák, Blahoslav  055/7922223
 Ing.  Paulovičová, Katarína  055/7922232
 Ing.  Pavlík, Vladimír  055/ 7922307, 7922312
 RNDr., PhD.  Pinčák, Richard   
 Ing.  Piovarči, Samuel  055/7922240
    Piroško, Imrich   
    Pirošová, Mária   
 Ing.  Pribišová, Judita  055/7922201
 RNDr., PhD.  Pristáš, Gabriel  055/ 792 2303 kl. 2303
 RNDr., CSc.  Pudlák, Michal  055/7204132
 RNDr., PhD.  Putiš, Marián   
 Ing., PhD.  Radušovská, Monika  055/ 7922240
 RNDr., PhD.  Rajňák, Michal  055/7922263
 Mgr.  Rak, Dmytro   
 Prof. RNDr., DrSc.  Reiffers, Marián  055/ 7922317, 7922311
 RNDr., PhD.  Remecký, Richard  055/7922226
 Ing.  Rezenov, Maxim  055/7204123
 Ing.  Sabadková, Mária  055/ 7922233
 Prof. RNDr., DrSc.  Samuely, Peter  055/6228158, 7922311, 7922310
 RNDr., DrSc.  Sedlák, Marián  055/7922245
    Sedláková, Dagmar  055/7204132
 RNDr., DrSc.  Skyba, Peter  055/7922303, 7922309
 RNDr., CSc.  Slivka, Marián  055/7204120
 Mgr.  Sopková, Filoména   
    Soroková, Božena   
 RNDr., DrSc.  Stehlík, Milan  055/7922226
 Ing.  Straka, Miloslav  055/7922216
 Ing.  Strhárský, Igor  055/7204123
 RNDr., CSc.  Stríženec, Pavol  055/7922218
 Mgr., CSc.  Szabó, Pavol  055/ 7922306, 7922310
 RNDr., PhD.  Šipošová, Katarína  055/7204131
 RNDr., CSc.  Škorvánek, Ivan  055/7922274
 Ing.  Špalek, Jozef  055/7922215
 Mgr.  Štetiarová, Jana  055/7204121
    Štrbinová, Viera  055/7922203
    Švarcbergerová, Dana  055/7204135
    Timko, Ján  055/ 6221128
 RNDr., CSc.  Timko, Milan  055/7922260
 Mgr.  Tobiáš, Tomáš   
 RNDr., CSc.  Tomašovičová, Natália  055/7922271
 Doc. Ing., CSc.  Tomori, Zoltán  055/7922340
 Mgr.  Uličná, Katarína   
 doc.,RNDr., CSc.  Urban, Jozef   
    Vaculková, Marcela   
 RNDr., PhD.  Valušová, Eva  055/ 7922334
 RNDr., PhD  Vargaeštoková, Zuzana  055/ 7922300, 7922310
 RNDr., PhD.  Vavra, Martin   
 Mgr.  Vavrek, František   
 Mgr.  Verbová, Renáta   
 Ing.  Vojtkova, Liudmila   
 Mgr., PhD.  Volochová, Daniela  055/792 2240
    Vružek, František   
 Mgr., PhD.  Zalom, Peter   
 Ing., PhD.  Závišová, Vlasta  055/7922 258
 RNDr., CSc.  Zentková, Mária  055/7922250
 Ing., PhD  Zmorayová, Katarína  055/7922252
 RNDr., PhD.  Žemlička, Martin   

Aktualizuje: