Informačná stránka organizácie SAV

Fyzikálny ústav SAV

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BUTVINOVÁ, Beata - BUTVIN, Pavol - ŠVEC, Peter - MAŤKO, Igor - KUZMINSKI, M. Some advantages of multilayer over monolayer magnetic RQ ribbons. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2018, vol. 452, p. 86-89. ISSN 0304-8853. Typ: ADCA
  • CAPONE, S. - BENKOVIČOVÁ, Monika - FORLEO, A. - JERGEL, Matej - MANERA, M.G. - ŠIFFALOVIČ, Peter - TAURINO, A. - MAJKOVÁ, Eva - SICILIANO, P. - VÁVRA, Ivo - LUBY, Štefan - RELLA, R. Iron oxides nanoparticles Langmuir-Schaeffer multilayers for chemoresistive gas sensing. In Sensors : Proceedings of the 3rd National Conference on Sensors. - Cham : Springer International Publishing AG, 2018, p. 66-72. ISBN 978-3-319-55076-3. ISSN 1876-1100. Typ: AECA
  • KRČMÁR, Roman - ŠAMAJ, Ladislav. Original electric-vertex formulation of the symmetric eight-vertex model on the square lattice is fully nonuniversal. In Physical Review E, 2018, vol.97, no.1, 012108. ISSN 2470-0045. Typ: ADCA
  • KRONEKOVÁ, Zuzana - PELACH, Michal - MAZANCOVÁ, Petra - UHELSKÁ, Lucia - TREĽOVÁ, Dušana - RÁZGA, Filip - NÉMETHOVÁ, Veronika - SZALAI, Szabolcs - CHORVÁT, Dušan Jr. - MCGARRIGLE, James J. - OMAMI, Mustafa - ISA, Douglas - GHANI, Sofia - MAJKOVÁ, Eva - OBERHOLZER, José - RAUS, Vladimír - ŠIFFALOVIČ, Peter - LACÍK, Igor. Structural changes in alginate-based microspheres exposed to in vivo environment as revealed by confocal Raman microscopy. In Scientific Reports, 2018, vol. 8, art.no. 1637. ISSN 2045-2322. Typ: ADCA
  • PLEVA, M. - GRANČIČ, B. - MIKULA, Marian - TRUCHLÝ, M. - ROCH, T. - SATRAPINSKYY, L. - GREGOR, M. - ĎURINA, P. - GIRMAN, V. - ŠVEC, Peter Jr. - PLECENIK, A. - KÚŠ, P. Thermal stability of amorphous Ti-B-Si-N coatings with variable Si/B concentration ratio. In Surface and coatings technology, 2018, vol. 333, p. 52-60. ISSN 0257-8972. Typ: ADCA
  • SUROVTSEV, Y.S. - BYDŽOVSKÝ, P. - GUTSCHE, T. - KAMINSKI, R. - LYUBOVITSKIJ, V.E. - NAGY, Miroslav. Effect of the KK and éta éta channels and interference phenomena in the two-pion and KK transitions of charmonia and bottomonia. In Physical review D, 2018, vol. 97, no. 1, 014009. ISSN 1550-7998. Typ: ADCA
  • TRULSSON, M. - TRIZAC, E. - ŠAMAJ, Ladislav. Planar screening by charge polydisperse counterions. In Journal of Physics: Condensed Matter, 2018, vol. 30, 035001. ISSN 0953-8984. Typ: ADCA
  • YADAV, R.S. - KUŘITKA, I. - HAVLICA, J. - HNATKO, M. - CIGÁŇ, A. - MASILKO, J. - KALINA, L. - HAJDÚCHOVÁ, M. - RUSNÁK, Jaroslav - ENEV, V. Structural, magnetic, elastic, dielectric and electrical properties of hot-press sintered Co1-xZnxFe2O4 (x = 0.0, 0.5) spinel ferrite nanoparticles. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2018, vol. 447, p. 48-57. ISSN 0304-8853. Typ: ADCA
  • YADAV, S. - KUŘITKA, Ivo - HAVLICA, Jaromír - HNATKO, Miroslav - CIGÁŇ, Alexander - MASILKO, J. - KALINA, L. - HAJDÚCHOVÁ, M. - RUSNÁK, Jaroslav - ENEV, V. Structural, magnetic, elastic, dielectric and electrical properties of hot-pressed sintered Co1-xZnxFe2O4 (x = 0.0, 0.5) spinel ferrite nanoparticles. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2018, vol. 447, p. 48-57. ISSN 0304-8853. Typ: ADCA
  • YAKYMOVYCH, A. - ŠVEC, Peter - OROVČÍK, Ľubomír - BAJANA, Otto - IPSER, H. Nanocomposite SAC Solders: The Effect of Adding Ni and Ni-Sn Nanoparticles on Morphology and Mechanical Properties of Sn-3.0Ag-0.5Cu Solders. In Journal of Electronic Materials, 2018, vol. 47, no. 1, p. 117-123. ISSN 0361-5235. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11664-017-5834-9.pdf>(VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus