Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

MUDr. Igor Riečanský, PhD.

vedúci Laboratória kognitívnej neurovedy

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Slovenská akadémia vied
Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  www.unpf.sav.sk/lkn
E-mail:
Tel.: 02/ 3229 6018