Konferencie

Aktuálne konferencie SAV

  Význam čítania Bratislava 30.08.2015 02.09.2015
  22. Česko-slovenská medzinárodná konferencia z teórie čísel Liptovský Ján 31.08.2015 04.09.2015
  Podoby manželského spolužitia v ranom novoveku Bratislava 01.09.2015 30.09.2015
  7. Medzinárodné sympózium regulácie vzpriameného postoja - Postoj a chôdza vo výskume, klinike a športe Kongresové centrum Smolenice SAV 06.09.2015 09.09.2015
  67. zjazd chemikov GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry Slovenská republika 07.09.2015 11.09.2015
  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2014 - 2015 Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 08.09.2015 08.09.2015
   XI. Slovenská geofyzikálna konferencia Bratislava, Stavebná fakulta STU 08.09.2015 09.09.2015
   SPO 2015 Brno, Česká republika 09.09.2015 11.09.2015
  XIX. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii Bratislava 09.09.2015 11.09.2015
  Sociálne procesy a osobnosť 2015 Brno 09.09.2015 11.09.2015
  XXIV. kolokvium mladých jazykovedcov Praha, Česko 09.09.2015 11.09.2015
  XIX. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii Bratislava 09.09.2015 11.09.2015
  WORKSHOP NANOFLUID X Zahura 10.09.2015 14.09.2015
  Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí V. Adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska Malé kongresové centrum SAV, Štefánikova 3, Bratislava 10.09.2015 10.09.2015
  ATLAS hadrónový kalibračný míting (HCW 2015) Bratislava 14.09.2015 18.09.2015
  Česko-slovenské konfrontácie XIV Košice 16.09.2015 18.09.2015
  Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible III Bratislava 16.09.2015 17.09.2015
  10th Autumn School on X-ray Scattering from Surfaces and Thin Layers Smolenice 21.09.2015 23.09.2015
  32nd DANUBIA - ADRIA SYMPOSIUM on Advances in Experimantal Mechanics Starý Smokovec 22.09.2015 25.09.2015
  SEXUALITY 9 Brno 01.10.2015 03.10.2015
  Kvalita života v minulosti našich miest Bratislava 01.10.2015 31.10.2015
  Manažment povodí a povodňových rizík 2015 a Hydrologické dni 2015 Bratislava, hotel Družba 06.10.2015 09.10.2015
  Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva Bratislava 07.10.2015 09.10.2015
   Súčasnosť a budúcnosť baníctva Hotel Repiská – Demänovská dolina 08.10.2015 09.10.2015
  6th Japan-Czech-Slovak (JCS) Symposium on Theoretical Chemistry Smolenice, Slovensko 11.10.2015 14.10.2015
  Letná škola WaSClean Thessaloniki, Grécko 11.10.2015 15.10.2015
  20. česko-slovenský geografický akademický seminár Brno 13.10.2015 14.10.2015
  Ľudovít Štúr – jazykovedec a celoslovenské stretnutie jazykovedcov Častá-Papiernička 14.10.2015 16.10.2015
  Prístupy k skúmaniu každodennosti Bratislava 15.10.2015 15.10.2015
  SLOVKO 2015. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, lexikografia Bratislava 21.10.2015 23.10.2015
  Brain Club International: Immunosenescence - What is the expiration date of human immunity and cognition?“ Konferenčné centrum, Smolenice 21.10.2015 23.10.2015
  Recyklácia odpadov XIX Krakov, Poľsko 22.10.2015 23.10.2015
  Utváranie vzájomných znalostí prostredníctvom vzdelávania (19. a 20. storočie). Pardubice 22.10.2015 23.10.2015
   Národný emancipačný pohyb v Nemecku a jeho odraz na Slovensku – od Jána Kollára po Ľudovíta Štúra Berlín, Humboldtova univerzita 27.10.2015 28.10.2015
  Druhý kongres slovenských slavistov - Ján Stanislav a slovenská slavistika Bratislava 28.10.2015 30.10.2015
  Prelomové obdobie dejín (spoločnosť, kultúra a politika roku 1515) Bratislava 01.11.2015 30.11.2015
  27.Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum Ruma, Srbsko 05.11.2015 08.11.2015
  Kolaps očami slovenských archeológov Nitra 05.11.2015 06.11.2015
  Progresívne keramické materiály Ružín 10.11.2015 11.11.2015
  Diskurzivita literatúry 19. storočia v česko-slovenskom kontexte Bořetice (Česká republika) 11.11.2015 13.11.2015
  Pamäť literárnej vedy XII: Gizela Gáfriková (pri príležitosti nedožitých 70. narodenín literárnej historičky Dr. Gizely Gáfrikovej, CSc.) Bratislava 24.11.2015 24.11.2015
  XV. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku. Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava 01.02.2016 02.02.2016
  Jurassica 2016 Smolenice 20.04.2016 22.04.2016

Staršie konferencie SAV

  Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 5. medzinárodná vedecká konferencia Košice, Slovensko 04.09.2014 05.09.2014
  Biologická liečba v teórii a praxi Dubravská cesta 9 04.09.2014 04.09.2014
  Medzinárodná vedecká konferencia Russulales workshop 2014 Areál Zdravia, Jedľové Kostoľany, Slovensko 08.09.2014 13.09.2014
  Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu Košice 10.09.2014 11.09.2014
  Analýza systému minimálneho príjmu v Slovenskej republike Bratislava 17.09.2014 17.09.2014
   VI. medzinárodná konferencia "Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby“ garni G hotel Bratislava 18.09.2014 19.09.2014
  Vplyv otázky na podobu výsledkov výskumov. Príklad svetonázorových a volebných preferencií. Bratislava, SÚ SAV 18.09.2014 18.09.2014
  Makroekonomické aspekty dlhovej krízy – pripravenosť krajín čeliť novým výzvam Právnická fakulta UK, Bratislava 18.09.2014 18.09.2014
  Pramene k dejinám cirkevnej správy Trnava 23.09.2014 23.09.2014
  Borders through the eyes of people. ENPI CBC Programme Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine Nyíregyháza, Maďarsko 24.09.2014 25.09.2014
  Luc Boltanski a jeho sociológia kritiky Bratislava 01.10.2014 01.10.2014
  2. SOLARNET škola: "Prístroje pre pozemskú a kozmickú slnečnú fyziku" Stará Lesná 05.10.2014 16.10.2014
  Thermophysics 2014 Podkylava 188, Slovak Republic 08.10.2014 10.10.2014
  SEXUALITY 8 Olomouc, Česká republika 09.10.2014 11.10.2014
  2. SOLARNET seminár: "Metódy v slnečnej fyzike s vysokým rozlíšením a v synoptickej slnečnej fyzike" a 2. SPRING míting. Stará Lesná 12.10.2014 16.10.2014
  Pracovné stretnutie Slovenskej mykologickej spoločnosti a Švédskej mykologickej spoločnosti Kykula-Biele Karpaty 19.10.2014 25.10.2014
  Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II. Košice 22.10.2014 24.10.2014
  Príroda – dejiny – človek. Vývoj a ochrana životného prostredia v minulosti Krásno nad Kysucou 22.10.2014 23.10.2014
  Súčasný postmarxizmus v kontexte aktuálnych myšlienkových prúdov Bratislava 27.10.2014 27.10.2014
  Dostupnosť bývania na Slovensku a možnosti štátnej bytovej politiky Bratislava 28.10.2014 28.10.2014
  Lichenologický seminár Vindemia lichenologica - Lichenologické vinobranie Botanický ústav SAV 29.10.2014 29.10.2014
  Innovative Housing and Care from Regional Actionsplans to EU Strategy Brusel 30.10.2014 30.10.2014
  Cirkevné dejiny – súčasť národných dejín Trnava 04.11.2014 04.11.2014
  Medzinárodná subregionálna konferencia UNESCO-Program MOST "Cross-border migrations and its implications for Central European Area“ Bratislava 05.11.2014 07.11.2014
  Slovenská verejnosť, diskurz a politika na sklonku 60. rokov 20. storočia Bratislava, SÚ SAV 06.11.2014 07.11.2014
  Transatlantická spolupráca a vybrané problémy vývoja svetovej ekonomiky Malé kongresové centrum SAV, Bratislava 11.11.2014 11.11.2014
  Migračné stratégie mládeže a ich sociokultúrne kontexty Trnava 12.11.2014 12.11.2014
  Stereotypy ako druh vojnovej propagandy Bratislava 12.11.2014 12.11.2014
  Obsahová analýza Sociológie a Sociologického časopisu 1990 – 2013 Bratislava, SÚ SAV 20.11.2014 20.11.2014
   Globálna kríza a scenáre budúcnosti Bratislava 25.11.2014 25.11.2014
  Grassland Workshop II detašované pracovisko BÚ SAV, Banská Bystrica 25.11.2014 25.11.2014
  Nenárodný pohľad na minulosť : Vedecký postoj, či omyl? (Diskusia o teórii a metóde) Bratislava 27.11.2014 27.11.2014
  Jesenný algologický a limnologický seminár Botanický ústav SAV 04.12.2014 04.12.2014
  V4 SOFI (State of the Future Index) Ekonomický ústav SAV, Bratislava 04.12.2014 04.12.2014
  Seminár Biodiverzita húb Slovenska 14 Botanický ústav SAV 09.12.2014 09.12.2014
  Literárnohistorické kolokvium III: Barok Bratislava 29.01.2015 29.01.2015
  LLLight'in'Europe Workshop, "Preliminary findings and cross-field methodology insights" Prognostický ústav SAV 17.02.2015 19.02.2015
  Konečno-geometrické aspekty kvantovej teórie Viedeň 22.02.2015 28.02.2015
  Cirkvi a československý štát v medzivojnovom období Ružobmerok 01.04.2015 30.04.2015
  "Cesty k rozhodovaniu: Šesť dekád psychologického výskumu". Odborná konferencia pri príležitosti 60-teho výročia ÚEP SAV Bratislava 10.04.2015 10.04.2015
  VI. medzinárodná konferencia o polymérnych materiáloch v automobilovom priemysle 2015 Hotel Bonbón - Bratislava, Slovenská republika 13.04.2015 16.04.2015
  Zjazd slovenských archeológov Nitra 15.04.2015 15.04.2015
  SAS-ISOLDE Spring Workshop on Geant4 Častá-Papiernička, Slovensko 26.04.2015 01.05.2015
  ISTROS 2015 – Isospin, STructure, Reactions and energy Of Symmetry Častá-Papiernička, Slovensko 01.05.2015 06.05.2015
  4. Geologicko-paleontologicko-archeologická diskusia 2015 (GEPAARD 2015) Nitra 06.05.2015 06.05.2015
  Engineering Ceramics 2015 – Materials for better life Smolenice, Slovensko 10.05.2015 14.05.2015
  Ľudovít Štúr v premenách času. Život, dielo a doba verzus historická pamäť Bratislava 12.05.2015 13.05.2015
  Dni Antona Točíka Nitra 13.05.2015 13.05.2015
   Ílové minerály a vybrané nerudné suroviny v materiálovom výskume, priemyselných aplikáciách a životnom prostredí Smolenice, Slovensko 14.05.2015 15.05.2015
  42. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 19.05.2015 22.05.2015
  Funkčné kompozitné materiály 2015 Ústav materiálového výskumu, Watsonova 47, Košice 19.05.2015 19.05.2015
  I. doktorandské kolokvium Nitra 20.05.2015 21.05.2015
  Measurement 2015 KC Smolenice SAV 25.05.2015 28.05.2015
  Castrum Bene 14 (Burg und Land) Stará Lesná 26.05.2015 30.05.2015
  Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci (Konferencia pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra) Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 28.05.2015 29.05.2015
  Slovensko-české sociologické dni Bratislava 28.05.2015 28.05.2015
  Vzťah menšín a naratív národných štátov Maďarsko 01.06.2015 30.06.2015
  Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v ranom novoveku Bratislava 01.06.2015 30.06.2015
  C-MAC Euroschool 2015 - Material synthesis and characterization applied to complex metallic alloys Aula SAV 01.06.2015 05.06.2015
  Medzi sociálnym a politickým radikalizmom. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja spoločnosti na Slovensku v medzivojnovom období Bratislava 03.06.2015 04.06.2015
  XI International Conference Preparation of Ceramic Materials Herľany, Slovensko 09.06.2015 11.06.2015
  Literárna kritika normalizačného dvadsaťročia (1969 - 1989) Bratislava 11.06.2015 11.06.2015
   14th European Ceramic Society Meeting, Symposium Structural Ceramics Toledo, Spain 21.06.2015 25.06.2015
  Autor a subjekt. Podoby autorstva a subjektivity v literatúre a umení Bratislava 23.06.2015 23.06.2015
  Applied physics of condensed matter 2015 Hotel Patria, Štrbské Pleso, Slovensko 24.06.2015 26.06.2015
  Medzinárodná konferencia MATRIB 2015 - Materiály, tribológia, recyklácia Vela Luka, Chorvátsko 25.06.2015 27.06.2015
  Numerical Modeling of Earthquake Motions: Waves and Ruptures Smolenice, Slovakia 05.07.2015 09.07.2015