Konferencie a podujatia

Aktuálne konferencie SAV

  Literárnohistorické kolokvium III Bratislava 29.01.2015 29.01.2015
  Medzi sociálnym a politickým radikalizmom (1918 - 1939). Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja spoločnosti na Slovensku v medzivojnovom období Bratislava 03.06.2015 04.06.2015
  PROBASTAT 2015 - the 7th International Conference on Probability and Statistics KC SAV Smolenice 29.06.2015 03.07.2015
  Konferencia Hadron Structure '15 Horný Smokovec, Slovensko 29.06.2015 03.07.2015
  10th Autumn School on X-ray Scattering from Surfaces and Thin Layers Smolenice 21.09.2015 23.09.2015

Staršie konferencie SAV

  Daniel Krman (1663 - 1740) Bratislava 18.02.2014 19.02.2014
  Obnovme si svoj dom Zvolen 27.02.2014 27.02.2014
  Medzinárodná pracovná skupina projektu HELPS a okrúhly stôl: Bývanie a starostlivosť o starých ľudí Bratislava 19.03.2014 21.03.2014
  Národný program na boj s Alzheimerovou chorobou Smolenice 20.03.2014 23.03.2014
  Fajka ako predmet archeologického a historického bádania Nitra 21.03.2014 21.03.2014
  Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita Bratislava, Univerezitná knižnica 25.03.2014 26.03.2014
  3. Geologicko-paleontologicko-archeologická diskusia 2014 Bratislava 25.03.2014 25.03.2014
  Prvá svetová vojna a jej slovenská a česká reflexia Bratislava 08.04.2014 10.04.2014
  Zjazd slovenských archeológov a vedecký seminár Nitra 08.04.2014 08.04.2014
  Dni Antona Točíka Nitra 09.04.2014 09.04.2014
  Postmoderné emocionálne spoločenstvo Bratislava 24.04.2014 24.04.2014
   Zasadnutie MB JPND NR Slovenskej republiky 24.04.2014 25.04.2014
  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry (2012 - 2014) Bratislava 29.04.2014 29.04.2014
  Funkčné kompozitné materiály Ústav materiálového výskumu SAV, Watsonova 47, Košice 29.04.2014 29.04.2014
  Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí IV. Vývoj globálneho sveta - spolupráca alebo konfrontácia? Malé kongresové centrum SAV, Bratislava 07.05.2014 07.05.2014
   Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2014 Bratislava 07.05.2014 06.06.2014
  Podoby melanchólie v umení Bratislava 15.05.2014 15.05.2014
  Psychológia práce a organizácie 2014 Stará Lesná 15.05.2014 16.05.2014
  41. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 20.05.2014 23.05.2014
  Doktorandské kolokvium, prvý cyklus Nitra 22.05.2014 23.05.2014
  Archetypy maskulinity v ranom novoveku Bratislava 27.05.2014 27.05.2014
  41. medzinárodný elektrokardiologický kongres hotel Austria Trend, Bratislava 04.06.2014 07.06.2014
  Exkurzia a terénne práce na banských lokalitách s poluláciou rastlín tolerantných voči ťažkým kovom Banská Bystrica 10.06.2014 12.06.2014
  KELTI/DIE KELTEN 2014. 15. medzinárodná konferencia Doba laténska v Čechách, na Morave a na Slovensku Klement - Oberleis (Rakúsko) 11.06.2014 13.06.2014
  Fikcia a skutočnosť, symbol a politikum. Mocenské rituály a ceremónie Bratislava 11.06.2014 13.06.2014
  11th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2014 Smolenice 15.06.2014 18.06.2014
  Problémy intermediality v slovenskej literatúre po roku 1945 Bratislava 16.06.2014 16.06.2014
  Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV. Bratislava 20.06.2014 20.06.2014
  13. Bratislavské sympózium o sacharidoch Kongresové centrum, Smolenice 22.06.2014 26.06.2014
  Kollárova Slávy dcera: text a komentáre Bratislava 23.06.2014 23.06.2014
  MATRIB 2014 - materials, wear, recycling Vela Luka, Chorvátsko 26.06.2014 28.06.2014
  11th Conference on Solid State Chemistry Trenčianske Teplice, Slovensko 06.07.2014 11.07.2014
  International Seminar on Elastomers Hotel Park Inn, Bratislava, Slovenská republika 24.08.2014 28.08.2014
  International Russulales Workshop 2014 Areál Zdravia, Jedľové Kostoľany, Slovakia 08.09.2014 13.09.2014
  Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu Košice 10.09.2014 11.09.2014
  Česko-slovenské konfrontácie XIII Uherské Hradiště, Česká republika 10.09.2014 12.09.2014
  Pamäť literárnej vedy XI: Jozef Ambruš Bratislava 11.09.2014 11.09.2014
   Divadelní režiséri na prelome tisícročí Malé kongresové centrum SAV, Štefánikova 3, Bratislava 11.09.2014 11.09.2014
  Joint Meetings of The 8th International Symposium NITRIC OXIDE: FROM BASIC REGULATIONS TO LIFESTYLE-RELATED DISEASES and 2ND GENETIC AND ENVIRONMENTAL FACTORS IN HYPERTENSION 2014 Croatia, Vrsar 15.09.2014 19.09.2014
  XXII. medzinárodná konferencia o bioenkapsulácii Hotel Park Inn, Bratislava, Slovenská republika 17.09.2014 19.09.2014
  Seminár k nedožitým 90-tym narodeninám RNDr. Márie Luxovej, DrSc. Botanický ústav SAV, Bratislava 17.09.2014 17.09.2014
  Sociálne procesy a osobnosť 2014 Stará Lesná 18.09.2014 19.09.2014
  Sociálne procesy a osobnosť 2014 Stará Lesná 18.09.2014 19.09.2014
  Metódy a prístroje pre pozemskú a kozmickú slnečnú fyziku s veľkým rozlíšením a synoptickú slnečnú fyziku Stará Lesná 22.09.2014 28.09.2014
   Divadlo lokálnych dejín v strednej Európe Katowice 24.09.2014 25.09.2014
  MTSM 2014 - 4. medzinárodná konferencia Strojárske technológie a konštrukčné materiály Split (Chorvátsko) 25.09.2014 26.09.2014
  Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky Bratislava 08.10.2014 10.10.2014
  Thermophysics 2014 Podkylava 188, Slovak Republic 08.10.2014 10.10.2014
  SEXUALITY 8 Olomouc, Česká republika 09.10.2014 11.10.2014
  Slovenská a česká exilová historiografia Plzeň 14.10.2014 16.10.2014
  Pracovné stretnutie Slovenskej mykologickej spoločnosti a Švédskej mykologickej spoločnosti Kykula-Biele Karpaty 19.10.2014 25.10.2014
  Hudobné a literárne kontexty baroka v strednej Európe / na Slovensku Bratislava 22.10.2014 24.10.2014
  Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II. Košice 22.10.2014 24.10.2014
  Korunovácie a pohreby. Mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku Bratislava 22.10.2014 23.10.2014
  Deformation and Fracture in Structural PM Materials –DF PM 2014 KC Academia, Stará Lesná 26.10.2014 29.10.2014
  Súčasný postmarxizmus v kontexte dnešných myšlienkových prúdov SÚ SAV Bratislava, Klemensova 19 27.10.2014 27.10.2014
  Medzinárodná regionálna konferencia UNESCO-Program MOST "Cross-border migrations and its implications for Central European Area“ Bratislava 05.11.2014 07.11.2014
  ESSE WECA Environmnetálna, štruktúrna a stratigrafická evolúcia Západných Karpát Smolenice, Slovensko 05.11.2014 07.11.2014
  Slovenská verejnosť, diskurz a politika na sklonku 60. rokov 20. storočia Bratislava 06.11.2014 07.11.2014
  Inkluzívna solidarita - analýzy a potenciálne efekty Hotel Nivy, Liščie nivy, Bratislava 06.11.2014 06.11.2014
  Doktorandské kolokvium, druhý cyklus Nitra 06.11.2014 07.11.2014
  Diskurzivita literatúry 19. storočia v česko-slovenskom kontexte: Realizmus Bořetice, Česká republika 12.11.2014 14.11.2014
  Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre Bratislava 24.11.2014 24.11.2014
  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky Ekonomická univerzita, Bratislava 27.11.2014 27.11.2014
Pramene renesančnej a barokovej hudby na Slovensku a v Európe (k problematike kritických edícií hudobných prameňov) Bratislava - Prešov 28.11.2014 28.11.2014
  Polemicko-teologické témy v žánroch staršej literatúry Bratislava 04.12.2014 05.12.2014
  Severná časť Karpatskej kotliny v dobe halštatskej Košice 10.12.2014 12.12.2014