Vedecké podujatia a konferencie

Aktuálne konferencie SAV

  11th International Conference on Relativistic Effects in Heavy-Element Chemistry and Physics (REHE-2014) Smolenice 20.09.2014 24.09.2014
  Metódy a prístroje pre pozemskú a kozmickú slnečnú fyziku s veľkým rozlíšením a synoptickú slnečnú fyziku Stará Lesná 22.09.2014 28.09.2014
  Povodňový režim riek v povodí Dunaja Bratislava 23.09.2014 23.09.2014
  19. Medziodborová toxikologická konferencia TOXCON 2014 Stará Lesná, Vysoké Tatry 23.09.2014 27.09.2014
   Divadlo lokálnych dejín v strednej Európe Katowice 24.09.2014 25.09.2014
  MTSM 2014 - 4. medzinárodná konferencia Strojárske technológie a konštrukčné materiály Split (Chorvátsko) 25.09.2014 26.09.2014
  19. česko-slovenský geografický akademický seminár Bratislava 30.09.2014 01.10.2014
  5. ročník konferencie Medzinárodnej spoločnosti pre protónovú dynamiku v nádoroch (ISPDC) Kongresové centrum SAV Smolenice 08.10.2014 11.10.2014
  ZEITENWENDE. Der Donauraum im 5. und 6. Jahrhundert. 26.Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum Straubing (Nemecko) 08.10.2014 10.10.2014
  Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky Bratislava 08.10.2014 10.10.2014
  Thermophysics 2014 Podkylava 188, Slovak Republic 08.10.2014 10.10.2014
  SEXUALITY 8 Olomouc, Česká republika 09.10.2014 11.10.2014
  Slovenská a česká exilová historiografia Plzeň 14.10.2014 16.10.2014
  Česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia Banská Bystrica 15.10.2014 18.10.2014
  Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible II Bratislava 15.10.2014 16.10.2014
  Aktuálne otázky terminológie marketingu Bratislava 16.10.2014 16.10.2014
  Hudobné a literárne kontexty baroka v strednej Európe / na Slovensku Bratislava 22.10.2014 24.10.2014
  Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II. Košice 22.10.2014 24.10.2014
   XXIII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy“ Hrádok pri Jelšave 23.10.2014 24.10.2014
  Aktivity v kartografii 2014 Bratislava 23.10.2014 23.10.2014
  25 rokov premien Bratislavy Bratislava 23.10.2014 24.10.2014
  Deformation and Fracture in Structural PM Materials –DF PM 2014 KC Academia, Stará Lesná 26.10.2014 29.10.2014
  Súčasný postmarxizmus v kontexte dnešných myšlienkových prúdov SÚ SAV Bratislava, Klemensova 19 27.10.2014 27.10.2014
  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky Ekonomická univerzita, Bratislava 28.10.2014 28.10.2014
  Medzinárodná regionálna konferencia UNESCO-Program MOST "Cross-border migrations and its implications for Central European Area“ Bratislava 05.11.2014 07.11.2014
  ESSE WECA Environmnetálna, štruktúrna a stratigrafická evolúcia Západných Karpát Smolenice, Slovensko 05.11.2014 07.11.2014
  Slovenská verejnosť, diskurz a politika na sklonku 60. rokov 20. storočia Bratislava 06.11.2014 07.11.2014
  Diskurzivita literatúry 19. storočia v česko-slovenskom kontexte: Realizmus Bořetice, Česká republika 12.11.2014 14.11.2014
  Lokálne mechanické vlastnosti Stará Lesná 12.11.2014 14.11.2014
  21. Posterový deň s medzinárodnou účasťou "TRANSPORT VODY, CHEMIKÁLIÍ A ENERGIE V SYSTÉME PÔDA – RASTLINA – ATMOSFÉRA" Ústav hydrológie SAV, Račianska 75, Bratislava 13.11.2014 13.11.2014
  XXIV. kolokvium mladých jazykovedcov Ružomberok 19.11.2014 21.11.2014
  Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre Bratislava 20.11.2014 20.11.2014
  Literárnohistorické kolokvium III Bratislava 02.12.2014 02.12.2014
  Polemicko-teologické témy v žánroch staršej literatúry Bratislava 04.12.2014 05.12.2014
  Severokarpatský región v dobe halštatskej Košice 10.12.2014 12.12.2014

Staršie konferencie SAV

  Sociální procesy a osobnost 2013 Třešť, ČR 23.09.2013 25.09.2013
  Pozorovacie metódy, prístrojová technika a vedecké projekty pre ďalekohľady metrovej triedy Tatranská Lomnica 23.09.2013 26.09.2013
  Konferencia k prezentácii vedeckej monografie Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: hľadanie možných ciest oživenia v čase pretrvávajúcej krízy dôvery Ekonomická univerzita, Bratislava 03.10.2013 03.10.2013
  Mosty priateľstva – osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím Banská Bystrica 16.10.2013 17.10.2013
  Človek, spoločnosť, doba: stretnutie mladých historikov III Košice 16.10.2013 17.10.2013
  “Listening to the Wind of Change”:Populární kultura a postsocialistické společnosti ve střední a východní Evropě Praha 18.10.2013 19.10.2013
  Vplyv starnutia na verejné financie a trhy práce regiónov EÚ Smolenice 28.10.2013 30.10.2013
  Jarný workshop GEANT4 Somerset West, Južná Afrika 29.10.2013 02.11.2013
  ÚNPF SAV: 60 rokov výskumu v oblasti experimentálnej medicíny ÚNPF SAV, Bratislava 30.10.2013 30.10.2013
   Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku Herľany 10.11.2013 11.11.2013
  Týžden vedy a techniky 2013 - Okrúhly stôl k publikácii "60. rokov výskumu v EU SAV" Bratislava 12.11.2013 12.11.2013
  THERMOPHYSICS 2013 Penzión Adam, Podkylava 188, Slovensko 13.11.2013 15.11.2013
  Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku Bratislava, Imricha Karvaša 1, Konferenčná sála NBS 13.11.2013 14.11.2013
  Dva štáty - jedna totalita; medzinárodná konferencia Slovensko-poľskej komisie historikov pri SAV a PAN Bratislava, Klemensova 19, veľká zasadačka 14.11.2013 14.11.2013
  Sociológia v ére normalizácie - program, funkcie, perspektívy Bratislava 14.11.2013 15.11.2013
  Archívne pramene ako zdroj poznania ľudnatosti našich miest a sídel v minulosti Bratislava, Klemensova 19 15.11.2013 15.11.2013
  Dejiny knižnej kultúry Nitry a okolia Nitra 19.11.2013 21.11.2013
  Nanoved 2013 Svit 22.11.2013 25.11.2013
  Solid State Surface and Interfaces Smolenice, Slovakia 24.11.2013 28.11.2013
  Daniel Krman (1663 - 1740) Bratislava 18.02.2014 19.02.2014
  Obnovme si svoj dom Zvolen 27.02.2014 27.02.2014
  Medzinárodná pracovná skupina projektu HELPS a okrúhly stôl: Bývanie a starostlivosť o starých ľudí Bratislava 19.03.2014 21.03.2014
  Národný program na boj s Alzheimerovou chorobou Smolenice 20.03.2014 23.03.2014
  Fajka ako predmet archeologického a historického bádania Nitra 21.03.2014 21.03.2014
  Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita Bratislava, Univerezitná knižnica 25.03.2014 26.03.2014
  3. Geologicko-paleontologicko-archeologická diskusia 2014 Bratislava 25.03.2014 25.03.2014
  Prvá svetová vojna a jej slovenská a česká reflexia Bratislava 08.04.2014 10.04.2014
  Zjazd slovenských archeológov a vedecký seminár Nitra 08.04.2014 08.04.2014
  Dni Antona Točíka Nitra 09.04.2014 09.04.2014
  Postmoderné emocionálne spoločenstvo Bratislava 24.04.2014 24.04.2014
   Zasadnutie MB JPND NR Slovenskej republiky 24.04.2014 25.04.2014
  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry (2012 - 2014) Bratislava 29.04.2014 29.04.2014
  Funkčné kompozitné materiály Ústav materiálového výskumu SAV, Watsonova 47, Košice 29.04.2014 29.04.2014
  Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí IV. Vývoj globálneho sveta - spolupráca alebo konfrontácia? Malé kongresové centrum SAV, Bratislava 07.05.2014 07.05.2014
   Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2014 Bratislava 07.05.2014 06.06.2014
  NANOFLUID IX Stará Lesná, Hotel Academia 12.05.2014 18.05.2014
  Podoby melanchólie v umení Bratislava 15.05.2014 15.05.2014
  Psychológia práce a organizácie 2014 Stará Lesná 15.05.2014 16.05.2014
  41. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 20.05.2014 23.05.2014
  Archetypy maskulinity v ranom novoveku Bratislava 27.05.2014 27.05.2014
  41. medzinárodný elektrokardiologický kongres hotel Austria Trend, Bratislava 04.06.2014 07.06.2014
  KELTI/DIE KELTEN 2014. 15. medzinárodná konferencia Doba laténska v Čechách, na Morave a na Slovensku Klement - Oberleis (Rakúsko) 11.06.2014 13.06.2014
  Fikcia a skutočnosť, symbol a politikum. Mocenské rituály a ceremónie Bratislava 11.06.2014 13.06.2014
  11th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2014 Smolenice 15.06.2014 18.06.2014
  Problémy intermediality v slovenskej literatúre po roku 1945 Bratislava 16.06.2014 16.06.2014
  Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV. Bratislava 20.06.2014 20.06.2014
  13. Bratislavské sympózium o sacharidoch Kongresové centrum, Smolenice 22.06.2014 26.06.2014
  Kollárova Slávy dcera: text a komentáre Bratislava 23.06.2014 23.06.2014
  MATRIB 2014 - materials, wear, recycling Vela Luka, Chorvátsko 26.06.2014 28.06.2014
  11th Conference on Solid State Chemistry Trenčianske Teplice, Slovensko 06.07.2014 11.07.2014
  International Seminar on Elastomers Hotel Park Inn, Bratislava, Slovenská republika 24.08.2014 28.08.2014
  Medzinárodná vedecká konferencia Russulales workshop 2014 Jedľové Kostoľany, Slovensko 08.09.2014 13.09.2014
  Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu Košice 10.09.2014 11.09.2014
  Česko-slovenské konfrontácie XIII Uherské Hradiště, Česká republika 10.09.2014 12.09.2014
  Pamäť literárnej vedy XI: Jozef Ambruš Bratislava 11.09.2014 11.09.2014
   Divadelní režiséri na prelome tisícročí Malé kongresové centrum SAV, Štefánikova 3, Bratislava 11.09.2014 11.09.2014
  XVII SMALL TRIANGLE MEETING Stará Lesná, Hotel Academia 13.09.2014 13.09.2014
  Joint Meetings of The 8th International Symposium NITRIC OXIDE: FROM BASIC REGULATIONS TO LIFESTYLE-RELATED DISEASES and 2ND GENETIC AND ENVIRONMENTAL FACTORS IN HYPERTENSION 2014 Croatia, Vrsar 15.09.2014 19.09.2014
  Biotechnológie a kovy – 2014 Košice 17.09.2014 18.09.2014
  XXII. medzinárodná konferencia o bioenkapsulácii Hotel Park Inn, Bratislava, Slovenská republika 17.09.2014 19.09.2014
  Seminár pri príležitosti nedožitého 90-výročia narodenia RNDr. Márie Luxovej, DrSc. významnej vedeckej osobnosti v oblasti vývinovej a funčnej anatómie a histolótie rastlín Botanický ústav SAV 17.09.2014 17.09.2014
  Sociálne procesy a osobnosť 2014 Stará Lesná 18.09.2014 19.09.2014
  Sociálne procesy a osobnosť 2014 Stará Lesná 18.09.2014 19.09.2014