Konferencie

Aktuálne konferencie SAV

  Migračné procesy v Československu Liberec 01.10.2016 30.10.2016
  Hranice krajín, hranice komitátov, dynastické skupiny krajín – vytváranie a premeny (11.-15. storočie) Prešov 01.10.2016 31.12.2016
  Dr. Vavro Šrobár - politik, publicista a národnoosvetový pracovník Bratislava Univerzitná knižnica 25.10.2016 25.10.2016
   Alzheimer's disease - the epidemic of Third Millenium. Are we ready to face it? Kongresová sála Ministerstva zahraničných vecí SR, Bratislava 29.10.2016 29.10.2016
  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2015 – 2016 Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 08.11.2016 08.11.2016
  28.Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum Nitra 09.11.2016 12.11.2016
  Biotechnológie a kovy 2016 Košice 10.11.2016 11.11.2016
  23. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava 10.11.2016 10.11.2016
  ASDAM 2016 Smolenice 13.11.2016 16.11.2016
  Solid State Surfaces and Interfaces (SSSI 2016) Hotel Signal, Piešťany, Slovakia 21.11.2016 24.11.2016
  Východiská a perspektívy poetiky slovenskej literatúry po roku 1945 Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 22.11.2016 22.11.2016
  Recyklácia odpadov XX Ostrava, Česká Republika 24.11.2016 25.11.2016
  Johan Huizinga a stredná / stredovýchodná Európa Ústav svetovej literatúry SAV 24.11.2016 25.11.2016
  Prínos osobností pre rozvoj kultúry Gemera a Malohontu III Jelšava 02.12.2016 02.12.2016
  Pamäť literárnej vedy XIV: Eva Fordinálová Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 09.02.2017 09.02.2017
  Pamäť literárnej vedy XIII: Štefan Drug Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 07.03.2017 07.03.2017

Staršie konferencie SAV

  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Krehké oživenie globálnej ekonomiky v čase relatívne nízkych cien ropy a pretrvávajúcich geopolitických rizík Bratislava 27.10.2015 27.10.2015
  Prelomové obdobie dejín (spoločnosť, kultúra a politika roku 1515) Bratislava 01.11.2015 30.11.2015
  Growth and Employment in Europe Bratislava 03.11.2015 04.11.2015
  IV.Labudove dni Smolenice 04.11.2015 06.11.2015
  4th Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science - Solar Renewable Energy News SURFINT-SREN IV Florencia 23.11.2015 26.11.2015
  Sociology of Crisis: Visualising Urban Austerity Bratislava, SÚ SAV 25.11.2015 25.11.2015
  Ideálne mesto - utópia a skutočnosť Varšava 02.12.2015 02.12.2015
   Medzinárodná konferencia o výskume premenných hviezd, KOLOS 2015 Stakčín, Kolonica, Slovensko 03.12.2015 05.12.2015
  Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky Bratislava 11.12.2015 11.12.2015
  EUROFÓRUM: Postup pri makroekonomických nerovnováhach v Eurozóne: Teoretické pozadie a praktické skúsenosti Bratislava 18.12.2015 18.12.2015
  Zasadnutie Európskej archeologickej rady (EAC) Nitra 15.01.2016 16.01.2016
  Literárnohistorické kolokvium IV: Klasicizmus Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 28.01.2016 28.01.2016
  9th Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry Mariapfarr, Rakúsko 23.02.2016 28.02.2016
  Medzinárodné vedecké kolokvium pri príležitosti 70. narodenín prof. PhDr. Petra Zajaca, DrSc. Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 21.03.2016 21.03.2016
  5. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická diskusia 2016 (GEPAARD 2016) Gánovce, SR 28.04.2016 29.04.2016
  43. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 10.05.2016 13.05.2016
  Bilaterálne sympózium Slovenskej a Srbskej Fyziologickej spoločnosti Smolenice 15.05.2016 18.05.2016
  Joint Meeting of the Slovak and Serbian National Physiological Societes Smolenice 15.05.2016 18.05.2016
  XII. české a slovenské parazitologické dny Ledeč nad Sázavou 16.05.2016 20.05.2016
  KELTI 2016. 17. medzinárodná konferencia Doba laténska v Čechách, na Morave a na Slovensku. Téma: Centrá strednej doby laténskej Trenčianske Teplice 17.05.2016 20.05.2016
  Medzinárodné sympózium Neuroimunológia 2016 Smolenice 18.05.2016 21.05.2016
  Svetozár Hurban Vajanský (1847 - 1916) Bratislava 19.05.2016 19.05.2016
  Česko-slovenské seizmologické dni 2016 Stará Lesná 25.05.2016 27.05.2016
  XXI. MEDZINÁRODNÁ AKUSTICKÁ KONFERENCIA Kočovce pri Novom Meste N//Váhom 30.05.2016 31.05.2016
  IX. Slovensko-Česká konferencia Polyméry 2016 Hotel Academia – KC Stará Lesná 08.06.2016 10.06.2016
  CSMAG'16, Česká a slovenská konferencia o magnetizme Košice 13.06.2016 17.06.2016
  Dni Antona Točíka Nitra 15.06.2016 15.06.2016
  Musicologica historica III, Pramene renesančnej a barokovej hudby na Spiši a v Európe Svätý Jur 24.06.2016 25.06.2016
  Paradigmy budúcich zmien v 21.storočí VI Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 27.06.2016 29.06.2016
  Sociológia a každodennosť Bratislava 28.06.2016 28.06.2016
  8th Mid-European Clay Conference (MECC) Košice, Slovensko 04.07.2016 08.07.2016
  MECC 2016 - 8. Stredoeurópska ílová konferencia Košice 04.07.2016 08.07.2016
  2. svetový kongres INPPO a COST FA1306: Hľadanie tolerantných odrôd - fenotypovanie na úrovni rastliny a bunky Bratislava 04.09.2016 08.09.2016
  The 9th International Symposium NITRIC OXIDE: FROM BASIC REGULATIONS TO LIFESTYLE-RELATED DISEASES Chorvátsko, Vrsar 13.09.2016 16.09.2016
   15. ročník medzinárodnej konferencie GEOTECHNIKA-2016 – Pokrokové metódy a tradície v geotechnike Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry 21.09.2016 23.09.2016
  3rd Workshop on Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants Košice 21.09.2016 23.09.2016
  Otázky neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska. Banská Štiavnica 26.09.2016 29.09.2016
   Forum Carpaticum 2016 “Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive” Bukurešť, Rumunsko 28.09.2016 30.09.2016
  Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 29.09.2016 29.09.2016
  Archeológia na Failake a Kuwaitskom pobreží - aktuálny výskum Nitra 03.10.2016 06.10.2016
  10th International Tooling Conference Bratislava 04.10.2016 07.10.2016
  Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti) Bratislava 05.10.2016 07.10.2016
   Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geologického prieskumu Hotel Repiská – Demänovská dolina 06.10.2016 07.10.2016
  Sídelné stratégie vo vzťahu k trasám diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny v neskorej dobe bronzovej až v dobe laténskej Pezinok 12.10.2016 13.10.2016
   Stretnutie mladých historikov VI.: Kríza alebo úsvit civilizácie? Migračné procesy v dejinách Európy Košice 12.10.2016 12.10.2016
  Fajka stratená, fajka objavená Nitra 14.10.2016 16.10.2016
  Komisia experimentálnej kardiológie: 400 rokov kardiovaskulárneho výskumu - pocta Harveymu KC Academia, Stará Lesná 17.10.2016 19.10.2016
  Archeologické štúdie k včasnému stredoveku Nitra 18.10.2016 20.10.2016
   XXV. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy Hrádok pri Jelšave 20.10.2016 21.10.2016