Aktuality

Noc výskumníkov v číslach

Vložil(a): S. Ščepán, 25.10.2017, videné 655-krát

...tie čísla sú impozantné. Tisícštyristosedemdesiat vedcov sa v piatich slovenských mestách zapojilo do jedenásteho ročníka Európskej noci výskumníkov. Čísla počtov vedcov, workshopov, stánkov, prednášok nie sú fetišom, no v tomto prípade sú veľavravné a potvrdzujú, že záujem o vedu na Slovensku rastie.

O priebehu a obsahu prezentácií ústavov SAV na Európskej noci výskumníkov sme rozšírene informovali na web-stránke SAV aj v časopise Akadémia. Dnes prinášame súhrn čísiel v snahe ilustrovať záujem verejnosti o toto podujatie a jeho význam v oblasti popularizácie vedy. Organizátori za jediný deň, resp. večer zaznamenali 155 tisíc návštevníkov, ktorí mali možnosť vidieť dvestodvadsaťštyri stánkov, vybrať si zo šesťdesiatichdeviatich prednášok, sedemnástich  diskusií, resp. šestnástich workshopov. To všetko za jediný deň a z rôznych oblasti vedy a výskumu. (spn)

Príloha

Noc výskumníkov: Infografika