Aktuality

SAV rieši potreby obyvateľov

Vložil(a): M. Hucáková, 16.6.2017, videné 909-krát

Bratislavský samosprávny kraj spoločne so Slovenskou akadémiou vied a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského majú pripravený projektový zámer na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže vrakunskej skládky. Keď sa totiž skládka iba zakonzervuje, nikto sa už nedozvie, čo sa v zemi skrýva.

Bratislavská župa má na základe plánu Hospodárskeho sociálneho rozvoja v rámci metropolitnej stratégie tri kľúčové body. Prvý je životné prostredie, potom je doprava a potom sociálna inklúzia. V rámci životného prostredia máme na stole už existujúce partnerstvo práve v oblasti vrakunskej skládky s akadémiou vied, kde sa chceme podieľať na tom aby Slovenská akadémia vied dôsledne a vedecky domerala to, čo zo zákona nemôže alebo nevie domerať Ministerstvo životného prostredia. Zároveň urobila výskum a za tým aj aplikovaný výskum samotnej dekontaminácie vrakunskej skládky. Toto sme schválili minulý mesiac na zastupiteľstve, ešte hľadáme financovanie, ktoré by sme mali definitívne odklepnúť na budúci piatok. Ide vlastne o podporu vedy a výskumu z našej strany. To znamená, že budeme mať druhý pohľad na to, čo vo vrakunskej skládke skutočne odborne je, čo tam je toxické a zároveň budeme mať vysoko odborný pohľad na to, ako v budúcnosti to, čo tam bude zapúzdrené betónovou skružou, môžeme dekontaminovať tak, aby sme ochránili životy a zdravie ľudí,“ ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Poslanci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na svojom májovom zasadnutí schválili projektový zámer „Spoločný projekt Slovenskej akadémie vied a Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD“. Cieľom je komplexne špecifikovať zloženie znečisťujúcich látok v podzemných vodách a navrhnúť spôsob ich efektívneho odstránenia zo sledovaného prostredia.

„Slovenská akadémia vied je výskumná vedecká inštitúcia, ktorá má robiť nielen špičkovú vedu, ale má byť otvorená spoločnosti. V prípade, že obyvatelia na niektorom území Slovenska majú problém, SAV by ho mala byť schopná riešiť. Preto sme k tomuto projektu pristúpili a veľmi radi sa v čo najkratšom čase do jeho riešenia pustíme," uviedol predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

Slovenská akadémia vied a Univerzita Komenského pripravila návrh projektu, ktorý predstavuje kroky, ako v prvom rade zistiť či a akú toxicitu majú znečisťujúce látky a ako veľmi je problematické čistenie. Predmetom projektu je teda aj laboratórny výskum a overenie možností sanácie environmentálnej záťaže pomocou biologických a fyzikálno-chemických  degradačných procesov. Bratislavský samosprávny kraj spoločne s odborníkmi aj naďalej hľadá riešenie, ktorým by nebolo len uzavrieť skládku v sarkofágu, ale zistenie skutočného stavu a odbúranie chemickej environmentálnej záťaže. Dodnes totiž nie je známe, aký odpad sa v skládke skrýva a aké doteraz prebehli chemické procesy.

Je mi nesmierne ľúto toho, že obyvatelia Vrakune a najmä záhradkárska oblasť na Majerskej nemôže využívať naďalej túto studňovú vodu, lebo je kontaminovaná. Je kontaminovaná už najmenej dvadsať rokov. Som veľmi rada, že konečne v spolupráci Slovenskej akadémie vied a bratislavskej župy sa Vrakunčania sa dozvedia, čo všetko sa nachádza v tej vode a čo všetko dávali roky polievaním do svojho organizmu, záhrady, do svojej zeleniny a drobného ovocia, dodala na záver župná poslankyňa Zuzana Schwartzová, ktorá v župnom zastupiteľstve zastupuje práve Vrakunčanov. 

Zdroj: BSK

 

Príloha

Tlačová konferencia