Aktuality

Poslanci rumunského parlamentu na pôde SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 16.6.2017, videné 383-krát

Predseda SAV prof. RNDr.Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport Ľubomír Petrák a vedecký sekretár SAV PhDr. Dušan Gálik, CSc. prijali na pôde Centra aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií SAV zahraničnú delegáciu výboru rumunského parlamentu.

V úvode stretnutia predseda SAV prof. Pavol Šajgalík privítal zahraničnú delegáciu a predstavil činnosť SAV, štruktúru a zameranie najväčšej slovenskej výskumnej inštitúcie. Pozornosť upriamil na zákon o verejnej výskumnej inštitúcii, ktorý v týchto dňoch prerokúva Národná rada SR. Nasledovala prehliadka priestorov Centra aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií SAV, ktorú zabezpečil riaditeľ centra Ing. Juraj Lapin, DrSc.

Rumunská delegácia sa zaujímala najmä o legislatívne kroky spojené s fungovaním Slovenskej akadémie vied a o možnostiach zlepšovania legislatívy v oblasti vedeckého výskumu.

(mh)

Príloha

Rumunská delegácia na pôde SAV.