Aktuality

Výskum biomembrán, fyziológie a etológie sa z Ivanky presunul na Patrónku

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 14.6.2017, videné 1234-krát

Na slávnostnom otvorení nových pracovísk, laboratórií a zverinca Ústavu biochémie a genetiky živočíchov, ktoré je súčasťou Centra biovied SAV, sa v utorok 13. júna 2017 zúčastnil aj predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Milá slávnosť sa konala ako poďakovanie všetkým zainteresovaným, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii sťahovania tohto pracoviska do areálu SAV na Patrónke z jeho doterajšieho sídla v Ivánke pri Dunaji.

Zástupca riaditeľa Centra biovied SAV a vedúci organizačnej zložky Ústavu biochémie a genetiky živočíchov  RNDr. Ľubor Košťál, CSc. na slávnosť pozval blízkych i vzdialenejších spolupracovníkov s perspektívou, že v nových priestoroch v spoločnom akademickom areáli na Patrónke budú mať bližší kontakt s ostatnými vedeckými organizáciami a otvorí sa tak priamejšie prepojenie nových  výskumných tém.

Poďakovania i príhovor zástupcu riaditeľa sa niesli v priateľskej atmosfére  s humorným nadhľadom – a fotografie dokumentovali komplikované momenty pri sťahovaní predovšetkým veľkorozmerných a špeciálnych zariadení, ako sú ultracentrifúga či hlbokomraziace boxy. Zvlášť poďakoval za trpezlivosť a toleranciu pracovníkom Ústredného archívu SAV, s ktorými sú bezprostrednými susedmi v budove:  „Nebolo to ľahké, a nebude to ľahké asi ani teraz – sme trochu ako talianska rodina – veď si predstavte sťahovať tlakovú bombu na prvé poschodie... to sa potichu nedá... a musíme sa naučiť potichu zatvárať ťažké protipožiarne dvere – strašne trieskajú...“

Priateľskú kolegiálnu atmosféru, rokmi povestnú pre toto pracovisko akadémie, vyzdvihol v osobne ladenom príhovore aj predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. Podujatia sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia Predsedníctva SAV za druhé oddelenie vied.

Po úvodných príhovoroch nasledovala prehliadka nových priestorov pracoviska – laboratórií, zverinca, operačnej sály.  Živočíchy – prepelice, sliepky, spevavce, ba aj cicavce – laboratórne myši už majú priestory pripravené, nasťahovať ich do nových priestorov môžu až po zavŕšení komplikovaného schvaľovacieho procesu, súvisiaceho s chovom laboratórnych zvierat. Sprievodcami po priestoroch boli RNDr. Boris Bilčík, PhD., vedúci oddelenia fyziológie a etológie a Mgr. Ľubica Niederová-Kubíková, PhD. z toho istého oddelenia ústavu, ako aj RNDr. Peter Griač, CSc., vedúci oddelenia biochémie membrán. Záujemcovia sa dozvedeli o súčasnom výskume na pracovisku, aj o perspektívach uplatnenia vedeckých výsledkov v poľnohospodárskej a medicínskej praxi.

(Ľ. S.)

Fotografie: Ľubica Suballyová

Príloha

Nové priestory Centra biovied SAV - Ústavu biochémie a genetiky živočíchov si prezrel aj predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.
Príloha

Poďakovania a príhovory k spolupracovníkom na úvod slávnosti otvorenia nových pracovísk Ústavu biochémie a genetiky živočíchov na Patrónke: predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. a riaditeľ Centra biovied SAV - Ústavu biochémie a genetiky živočíchov.
Príloha

Priestormi hostí z Predsedníctva SAV sprevádzali Mgr. Ľubica Kubíková, PhD. a RNDr. Boris Bilčík, PhD. (v pozdadí).
Príloha

Ľubica Kubíková pútavo hovorí o výskume, prepájajúcom odbory biológie živočíchov a etológie, ktorý realizuje na spevavcoch.
Príloha

Voliéry čoskoro prijmú svojich spevavých operencov.
Príloha

Retorospomienka na vybavenie Ústavu biochémie a genetiky živočíchov, ktorý v rokoch 1969 - 2017 sídlil v Ivanke pri Dunaji.