Aktuality

Mladí vedci i umelci predviedli svoje majstrovstvo

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 14.6.2017, videné 680-krát

Významné podujatie s prepojením mladých vedcov a umelcov prekročilo prah dospelosti. V košickom Dome umenia sa konal už osemnásty koncert Mladí mladým – umelci vedcom.

Filozofia spájania vedy s umením má v Slovenskej akadémii vied pevné tradície – jednak vo forme novoročných koncertov v Bratislave a Košiciach a v metropole východu aj prepojením ukážok schopností vo výskumných laboratóriách, resp. na koncertnom pódiu. Spravidla druhý júnový týždeň sa v Košiciach stretávajú víťazi súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov na seminári, ktorí pred členmi Predsedníctva SAV, riaditeľmi a vedeckými pracovníkmi ústavov SAV i svojimi kolegami – rovesníkmi odprezentujú svoje ocenené práce.

Rovnako to bolo aj tento rok, presnejšie 8. júna, keď moderátor seminára Juraj Koppel, člen Predsedníctva SAV, v aule budovy ústavov SAV na Watsonovej ulici predstavil troch najlepších z troch oddelení SAV. Žiaľ, tentoraz sa viac ako polovica z nich ospravedlnila z pracovných i osobných („mamičkovských“) dôvodov. „Tento rok v prvom i druhom oddelení dominovali biomateriálové výstupy,“ skonštatoval J. Koppel a pozitívne hodnotil mimoriadne plodnú diskusiu. Slúži k odbornej cti mladých vedcov, že nielenže suverénne a bez trémy predstavili svoje víťazné práce, ale aj promptne odpovedali na všetky otázky skúsenejších výskumníkov.

Večer sa v Dome umenia, v domovskom stánku Štátnej filharmónie Košice, všetci zišli na koncerte Mladí mladým – umelci vedcom. Hudobníci a speváci, víťazi rôznych umeleckých súťaží,  predviedli svoje interpretačné umenie na koncerte s názvom Mladí mladým – umelci vedcom. Moderoval ho Branislav Peťko z Parazitologického ústavu SAV, ktorý spolu s Gloriou Gajdošovou, riaditeľkou THS ústavov SAV Košice a Mariánom Reiffersom z Ústavu experimentálnej fyziky SAV stál pri zrode a rozvoji spolupráce s košickými filharmonikmi, na čele s ich riaditeľom Júliusom Kleinom. V zastúpení predsedu SAV Pavla Šajgalíka vystúpil s príhovorom člen predsedníctva SAV Peter Samuely (ÚEF SAV). Odovzdal pozdrav predsedu SAV, ktorý sa ospravedlnil pre neodkladné pracovné povinnosti s ľútosťou, lebo patrí k vedcom s mimoriadnym vzťahom k umeniu. Rovnako ho má aj  profesor Samuely, v minulosti aktívny hudobník: „Veda a umenie sú dve exkluzívne činnosti ľudského rodu. Johann Wolfgang Goethe sa takto vyznal  k obom: Veda a umenie  patria celému svetu a pred nimi padajú hranice všetkých národov,” citoval a pokračoval: „Aký je však ich vzájomný vzťah? Pre tých, ktorí ani jedno nepraktikujú, sú to čisté protipóly, teda činnosti vzájomne exkluzívne. Veda je založená na rozume, objektívnych faktoch a umenie na emóciách a božskej inšpirácii. Veda je pre technických introvertov a umenie pre excentrických extrovertov. Ale sú medzi nami aj odvážlivci, ktorí sa pokúšajú o obojea zdá sa, že odlišnosti sú menšie ako podobnosti,“ povedal a uviedol niekoľko podporných argumentov.

Potom odovzdal Ceny predsedníctva SAV víťazom v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov.  

V ďalšej časti večera, v sprievode orchestra Štátnej filharmónie Košice pod taktovkou perspektívneho dirigenta Ondreja Olosa, ako sólisti vystúpili víťazi rôznych interpretačných súťaží : Teymur Alekserov (viola), Michal Ochodnický (akordeón) a Samuel Beznák (klavír). Len 24-ročný Samo Beznák v bežnom živote dokazuje prepojenie vedy s hudbou. Súbežne totiž  študuje teoretickú fyziku na Univerzite Komenského i hru na klavír v triede D. Buranovského na VŠMU v Bratislave. Ozdobou večera bola premiéra skladby tridsiatnika Petra Duchnického Kontemplácia pre husle a sláčiky.    

 

Na koncerte sa zúčastnili aj zverenci Miriam Feretovej z Gymnázia sv. Mikuláša z Prešova,  ocenenej popularizátorky vedy, ktorí uspeli na svetových vedeckých súťažiach mladých.

Celodenný program uzavrel spoločenský večer.

 

Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov

I. oddelenie vied

1. cena Ing. Ladislav Valkovič, PhD., Ústav merania SAV: Nové techniky určenia kinetiky energetického metabolizmu kostrových svalov a pečene pomocou fosforovej magnetickej rezonancie.
2. cena RNDr. Tibor Sopčák, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV: Kompozitné cementy na báze bioaktívnych skiel a kalcium fosfátov.
3. cena RNDr. Katarína Šipošová, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV: Amyloidný stav proteínov a amyloidné ochorenia. Progres a problémy na ceste za účinným terapeutikom.

II. oddelenie vied
1. cena  Ing. Dominika Damborská, Chemický ústav SAV: Glykoprofilace biomarkerů jako nová metoda pro diagnostiku onkologických onemocnění.
2. cena Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD., Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV: Deriváty kyseliny indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy v prevencii diabetických komplikácií: predklinické štúdium na modeloch in vitro a za podmienok experimentálneho diabetu in vivo.

3. cena MVDr. Eva Bazsalovicsová, PhD., Parazitologický ústav SAV: Cesty po dvoch kontinentoch: prípad inváznej motolice Fascioloides magna.

III. oddelenie vied
1. cena  Ing. Daniel Dujava, PhD., Ekonomický ústav SAV: Ekonomické krízy a ekonomická veda.
2. cena PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV: Kontaminovaný mindware budúcich učiteľov.
3. cena Mgr. Jana Fúsková, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV: Konštrukcia hraníc subjektivity.
 

Text a foto: Katarína Čižmáriková

Príloha

Pohľad na časť víťazov súťaže mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov s Cenou predsedníctva SAV. Sprava: Daniel Dujava (Ekonomický ústav SAV), Tibor Sopčák (Ústav materiálového výskumu SAV), Katarína Šipošová (Ústav experimentálnej fyziky SAV) a Marta Šoltésová Prnová (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV).
Príloha

Koncert v Dome umenia otvárali za SAV moderátor večera Branislav Peťko a za umelcov riaditeľ Štátnej filharmónie Košice Július Klein (v pozadí).
Príloha

Peter Samuely, člen Predsedníctva SAV, pri príhovore.
Príloha

Pohľad do slávnostnej lóže. Sprava členovia Predsedníctva SAV Juraj Koppel s manželkou, Miroslav Morovics s manželkou, Pavol Siman a Peter Samuely s manželkou.
Príloha

Najlepším dôkazom, že vedu možno spojiť s umením, je Samuel Beznák, študent teoretickej fyziky na UK a súbežne hry na klavír na VŠMU. Na koncerte vystúpil ako sólista.
Príloha

Poslednú časť podujatia, spoločenský večer, otvorili slávnostným prípitkom (zľava) Branislav Peťko, Peter Samuely a Július Klein.