Aktuality

Dni poľa s vedeckou účasťou

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 13.6.2017, videné 375-krát

Po šiestykrát v júni otvorili Celoslovenské dni poľa. Je to úspešná poľnohospodárska výstava, ktorá sa realizuje v teréne pod holým nebom, na poliach chotára Dvory nad Žitavou.

Výstavu pravidelne organizuje spoločnosť Profi Press, s. r. o., vydavateľstvo Roľníckych novín v spolupráci so Združením agropodnikateľov a Družstvom v Dvoroch nad Žitavou.  Tohtoročné Celoslovenské dni poľa sa  konali  6. – 7. júna 2017 pod záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica, ktorý sa osobne spolu s ministerkou  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou na podujatí zúčastnil.

Ťažiskom výstavy bola prezentácia  pestovania plodín, so zameraním na rôzne spôsoby ochrany a výživy rastlín. Súčasťou bola aj výstava poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat.  Predstavilo sa 174 vystavovateľov a návštevníci si mohli  prezrieť 805 políčok s odrodami a po­kusmi s výživou a ochranou rastlín.

Značná časť podujatia bola venovaná vede, prezentácii vedeckých poznatkov a ich uplatneniu v poľnohospodárskej praxi. Jednou z prezentovaných vedeckých inštitúcii  bol aj Ústav krajinnej ekológie SAV.  Expozícia Čo môže veda ponúknuť poľnohospodárom vzbudila u poľnohospodárov značný záujem. Návštevníkov upútali najmä aktivity v oblasti precízneho poľnohospodárstva, ktoré sa sústreďujú na tvorbu predpovedných systémov pre poľnohospodárov, ako je napr. predpovedný systém na ochranu viniča, predpovedný systém rizika poškodenia vegetácie v dôsledku klimatických zmien, model na optimalizáciu hnojenia a pod. Zaujal aj poster zobrazujúci manažment historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny. Expozíciu Ústavý krajinnej ekológie SAV si so záujmom prezreli aj predstavitelia vlády,  aj kolegovia z odborných a vedeckých inštitúcií.

Ako uviedol  jeden z hlavných organizátorov Celoslovenských dní poľa  Ing. Stanislav Becík, PhD., predseda Združenia ag­ropodnikateľov, organizátori  chcú, aby táto výstava bola živou poľnou učebnicou moderného poľnohospodárstva. K úspešnému rozvoju poľnohospodárstva sa svojou troškou snažia prispieť aj naši vedci a so skromnosťou možno konštatovať, že sa im to darí.

Zita Izakovičová

Príloha

Expozícia Ústavu krajinnej ekológie SAV.
Príloha

Slávnostné otvorenie podujatia za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica.