Aktuality

Prognostický ústav SAV najlepší v rankingu

Vložil(a): S. Ščepán, 16.5.2017, videné 765-krát

V najnovšom čísle týždenníka TREND č. 19/2017 uverejnili článok „Neučiace sa Slovensko“ autorov Pavla Ciaiana, Jána Pokrivčáka, Drahoslava Lančariča, ktorí hodnotili úroveň ekonomických fakúlt a ústavov SAV podľa  publikačnej činnosti. Na základe publikácií a citácií zostavili autori rankingy ekonomických fakúlt, katedier a dokonca aj ekonómov. V rankingu fakúlt a ústavov SAV sa zaradili medzi najlepšie Prognostický ústav SAV, Národohospodárská fakulta EU a Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU.


Publikačná činnosť fakúlt a ústavov...  
       Fakulty a ústavy                                                             Univerzita           Hodnota
1.    Prognostický ústav                                                             SAV                       66,97
2.    Národohospodárska fakulta                                              EUBA                    56,97
3.    Fakulta ekonomiky a manažmentu                                  SPU                       9,88
4.    Ekonomická fakulta                                                             TUKE                     8,72
5.    Ekonomická fakulta                                                             UMB                     7,34
6.    Fakulta hospodárskej informatiky                                     EUBA                    3,29
7.    Podnikovohospodárska fakulta                                         EUBA KE              2,39
8.    Fakulta managementu                                                       UK                         0,76
9.    Ekonomická fakulta                                                               UJS                        0,69
10.   Fakulta podnikového manažmentu                                  EUBA                    0,65
11.   Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov           ŽU                        0,39
12.   Ekonomický ústav                                                                 SAV                       0,21
13.   Vysoká škola medzinárodného podnikania                    ISM                       0,14
14.   Obchodná fakulta                                                                EUBA                    0,06
15.   Fakulta ekonómie a podnikania                                       PEVŠ                     0
        Fakulta manažmentu                                                            PU                         0  Viac sa dočítate v týždenníku TREND.

Príloha

logo_cspv.jpg