Aktuality

Zástupcovia SAV členmi poradného zboru expertov pre UNESCO

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 21.4.2017, videné 679-krát

V stredu  19. apríla 2017 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, ako predseda Slovenskej komisie pre UNESCO, odovzdal menovacie dekréty členom poradného zboru expertov Slovenskej komisie pre UNESCO.

Nový orgán zriadilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aby sa  Slovenská republika efektívnejšie zapájania do aktivít UNESCO a aby sprístupňovala programy tejto medzinárodnej organizácie širokej spoločnosti.

 

Členmi poradného zboru sú uznávané osobnosti vedeckého, akademického, vzdelávacieho, kultúrneho a spoločenského života SR: Vladimír Bužek z Fyzikálneho ústavu SAV, Martina Lubyová z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV a László Miklós z Ústavu krajinnej ekológie SAV.

Ďalšími členmi poradného zboru sú Jaroslav Rezník (generálny riaditeľ TASR), Romana Kanovská (riaditeľka NÚCEM), Lucia Mokrá (dekanka FSEV UK), štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla, Ľuboš Jurík (SPU v Nitre), Juraj Hamar (SĽUK), Vladimíra Fabriciusová (CHKO Poľana) a Peter Maráky (FF UK).

 

Prvé stretnutie poradného bolo zamerané na definovanie agendy a prienikov činností členov zboru s prioritami UNESCO v globálnom aj národnom meradle.

 

Diskutované okruhy zahŕňali problematiku vody, biosféry, globálnych megatrendov, celoživotného vzdelávania, kreativity, učenia sa a ochrany kultúrneho dedičstva. Jednotiacou platformou uvedených tém by sa mala stať slovenská národná stratégia dosiahnutia 17 rozvojových cieľov (SDG).

 

Foto: Tomáš Bokor

Príloha

Minister Miroslav Lajčák počas stretnutia s novým poradným zborom expertov.