Aktuality

Snem SAV si zvolil predsedu: Ľuboša Kľučára

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 20.4.2017, videné 1255-krát

Členovia Snemu SAV vo funkčnom období na roky 2013 – 2017 sa zišli na  poslednom rokovaní dopoludnia dňa 20. apríla 2017 v aule akadémie na bratislavskej Patrónke.

Prerokovali Výročnú správu SAV za rok 2016, od predsedu SAV prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc. si vypočuli odpočet plnenia Programového vyhlásenia Predsedníctva SAV v končiacom sa funkčnom období.

Popoludní sa na prvom rokovaní zišli členovia Snemu SAV vo funkčnom období 2017 – 2021, ktorých za členov zvolili akademické obce vedeckých organizácií SAV. Programom rokovania bola voľba výboru Snemu SAV a predsedu Snemu SAV.

Výbor SAV bude vo funkčnom období 2017 – 2021 pracovať v tomto zložení:

Katarína Gmucová, Fedor Gömöry, Karol Nemoga, Michal Kadúc (zástupca špecializovaných organizácií SAV) – za prvú komoru Snemu SAV.

Ján Gálik, Ľuboš Kľučár, Ľubor Košťál – za druhú komoru Snemu SAV.

Zuzana Bartošová, Zuzana Kusá, Radoslav Passia – za tretiu komoru Snemu SAV.

Predsedami komôr sa na základe voľby členov výboru príslušných komôr stali: Katarína Gmucová, Ľuboš Kľučár a Zuzana Kusá.

Podľa Štatútu Snemu SAV predsedu Snemu SAV volia členovia snemu na návrh výboru snemu z členov výboru snemu na obdobie jednej tretiny funkčného obdobia snemu. V prvom trimestri funkčného obdobia Snem SAV povedie Ľuboš Kľučár.

Pri voľbe predsedu Snemu SAV schválili poradie rotácie: druhá, prvá, tretia komora snemu.

Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD. je vedecký pracovník Ústavu molekulárnej biológie SAV, kde v súčasnosti pôsobí ako vedecký tajomník.

V pozícii predsedu Snemu SAV v prvej reakcii Ľuboš Kľučár považuje za najdôležitejšiu úlohu prechod vedeckých organizácií SAV na formu verejno-výskumných inštitúcií: „Na tomto procese bude Snem SAV veľmi výrazne participovať – predovšetkým pri zmenách všetkých vnútorných poriadkov a systémov. Pokúsim sa pomôcť priviesť SAV k úspešnému cieľu. Okrem toho sú tu bežné agendy, dané historicky, ktorým sa predseda a výbor snemu venujú.“

Text a foto: Ľubica Suballyová

Príloha

Predseda SAV Pavol Šajgalík pri prezentácii Výročnej správy SAV pred Snemom SAV.
Príloha

Odovzdávanie predsedníckej pozície: Katarína Gmucová odovzdáva funkciu predsedu Snemu SAV Ľubošovi Kľučárovi, v spoločnosti členov výboru Snemu SAV.