Aktuality

Vychádza nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

Vložil(a): A. Nozdrovická, 18.4.2017, videné 592-krát

Ako pozerá na úlohu historikov v spoločností vyznamenaný vedec, čo riešia košickí neurobiológovia, kto sú členovia novozvoleného Predsedníctva SAV? Tieto a ďalšie témy prináša nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV.

Pod titulkom Čo vidieť v zrkadle sa časopis vracia k akreditáciám ústavov. Hoci po zverejnení prvých výsledkov akreditácie Slovenskej akadémie vied sa čísla interpretovali rôzne, podstatný je tento údaj: 32 z jej 57 ústavov robí minimálne výskum na európskej úrovni,“ uvádza sa v texte, ktorý sa vracia k zámerom, mechanizmu a informuje o doteraz dostupných výsledkoch hodnotenia ústavov zahraničnými expertmi.

Ivan Kamenec z Historického ústavu SAV v rozhovore upozorňuje, že ľudstvo nemá schopnosť poučiť sa z dejín. Tento vedec dostal začiatkom roka od prezidenta republiky Andreja Kisku štátne vyznamenanie – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

„Pridám sa k riaditeľom ústavov, ktorí v rozhovoroch hovoria o svojej oblasti, že je to vedný odbor budúcnosti. Neurobiológia taká rozhodne je,“ pripomína Ján Gálik, riaditeľ košického Neurobiologického ústavu SAV. V rozhovore hovorí okrem iného o zameraní ústavu, osobitosti vedy v Košiciach i význame popularizácie vedy.

Tej sa Akadémia/Správy SAV venuje aj v texte, ktorý predstavuje ďalšieho popularizátora – Jána Svoreňa z Astronomického ústavu SAV pod titulkom: Každá veda má dobré témy pre verejnosť.

Časopis okrem iného uverejňuje aj materiály o iniciatíve Otvorená akadémia: výskumné programy SAV pre spoločenské využitie. Predstavuje každý z jej deviatich výskumných programov.

(mp)

Viac na http://spravy.sav.sk/

Príloha

Akadémia / Správy SAV č. 2