Aktuality

V Smoleniciach vyvrcholil medzinárodný workshop

Vložil(a): S. Ščepán, 17.3.2017, videné 918-krát

Odborníci z oblasti biomedicíny, nanomateriálov a materiálov diskutovali v Smoleniciach počas štyroch dní na rôzne témy z oblasti prírodných vied. S prednáškami vystúpili poprední predstavitelia SAV z rôznych vedeckých odvetví, ale aj zástupcovia vedeckých či univerzitných inštitúcií zo Singapuru. Garantom konferencie bola podpredsedníčka Slovenskej akadémie vied RNDr. Eva Majková, DrSc.

„Konferencia bola z môjho pohľadu úspešná. Obidve strany našli možnosti, ako do budúcna spolupracovať. Jednou z nich je vzájomná výmena doktorandov. Zo začiatku by išlo o kratšie výmenné pobyty v trvaní jeden týždeň až mesiac. Overila by sa prínosnosť takéhoto modelu a na základe zistení by sa výmenný  program zintenzívnil a pobyty študentov by sa predlžovali,“ uviedol za SAV Tomáš Michálek.

Na pôde Kongresového centra SAV v Smoleniciach si hostia zo Singapuru pochvaľovali príjemné prostredie a najmä pokoj, ktorý je pre prácu vedca nesmierne dôležitý. Ich prednášky, ale aj prednášky predstaviteľov SAV výrazne obohatili náš výskumný priestor.

V rámci workshopu sa hovorilo aj o spolupráci v oblasti hospodárstva a priemyslu. „Vzťahy medzi vedou a priemyslom sú v tejto krajine veľmi dobre nastavené. Všetko to, čo oni produkujú, vedia aj zužitkovať a v tomto zmysle sa Slovensko má čo učiť. Na workshope sa diskutovalo aj o tom, ako vhodne nastaviť grantovú schému financovania projektov, najmä pokiaľ ide o ich evaluáciu,“ doplnil Tomáš Michálek.

Monika Hucáková

Foto: Marcel Matiašovič

 

 

 

 

 

 

Príloha

Workshop v Smoleniciach.