Aktuality

Detské mapy našich žiakov budú vystavené vo Washingtone

Vložil(a): M. Hucáková, 16.3.2017, videné 650-krát

Geografický ústav SAV vyhlásil spolu s Kartografickou spoločnosťou SR celoslovenskú súťaž „Detská mapa sveta“. Žiaci prevažne z umeleckých škôl súťažia do konca marca v kreatívnom zobrazovaní sveta. Šesť najlepších máp sa dostane na celosvetovú výstavu v rámci najvýznamnejšej kartografickej konferencie vo Washingtone. Témou súťaže pre aktuálny rok je „Máme radi mapy (We love maps)“.

Pri hodnotení súťažných prác sa zohľadňuje napríklad zrozumiteľné posolstvo v súvislosti s aktuálnou témou, kartografický obsah, ale aj kvalita prevedenia a celková estetická hodnota. Kresby by mali zachovávať proporčné rozdelenie pevnín a oceánov bez použitia šablón či podkladových máp a žiaci by mali pri ich tvorbe využiť vhodné kartografické prvky.

Súťaž každé dva roky podnecuje diskusie o rôznych možnostiach kartografického zobrazovania zemského povrchu a jeho geomorfologického členenia. Vyzdvihuje špecifiká jednotlivých regiónov a upozorňuje na javy, ktoré majú negatívny dopad na životné prostredie.

Najlepšie detské mapy zbiera Medzinárodná kartografická asociácia už od roku 1993. Súťaž vznikla na pamiatku bývalej viceprezidentky ICA Barbary Petchenik, kartografky, ktorá sa venovala mapám určeným pre deti. V predchádzajúcich ročníkoch reprezentovalo Slovensko doteraz celkovo 45 prác detí do 16 rokov, z ktorých tri boli v minulosti ocenené aj špeciálnymi cenami - v rokoch 1995, 1993 a 2001.

Príloha

Detská mapa sveta_Skatepark