Aktuality

Seminár štipendistov SASPRO zavŕšený

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 8.2.2017, videné 1325-krát

V tretí deň pracovného seminára štipendistov SASPRO prezentovali svoju vedeckú prácu postdoktorandi z odborov spoločenských a humanitných vied. Desiati vedci predstavili aktuálnu fázu a perspektívu svojho výskumu z tematického spektra archeológie, histórie, sociológie, politológie, filozofie a jazykovedy.

Seminár príhovorom otvorili podpredsedníčka SAV pre výskum RNDr. Eva Majková, DrSc. a podpredseda pre 3. oddelenie vied SAV prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.

RNDr. Eva Majková, DrSc. seminár uviedla ako príležitosť nielen získať informácie o ich práci, ale tiež vyslovila nádej, že bude príležitosťou na inšpiráciu pre vlastný vedecký rozvoj štipendistov, navyše v interdisciplinárnom kontakte. Podpredsedníčka SAV oceňuje aj to, že práca štipendistov SASPRO podnecuje súťaživosť na pôde vedeckých ústavov akadémie, v ktorých postdoktorandi pôsobia.

Podpredseda SAV prof. Emil Višňovský pripomenul, že SAV je akadémiou otvorenou medzinárodnej spolupráci, interdisciplinarite, je otvorená spoločnosti a kultúre. Zámerom seminára má byť vytvorenie priestoru pre medzinárodnú spoluprácu a pozdvihnutie akademických zručností a kultúry.

Okrem prezentácie mali účastníci príležitosť na krátku diskusiu či poznámky, a tak seminár získal neformálny pracovný charakter. Otázky kolegov z pléna boli pre prezentátorov podnetné a ich inšpiratívnosť spontánne ocenili.

Tretia, záverečná časť seminára SASPRO sa konala v Malom kongresovom centre Vydavateľstva Veda. Dvaja štipendisti SASPRO prezentovali svoje práce v odbore archeológie, po jednom z odboru histórie, politológie a jazykovedy, dvaja zo sociológie a traja z filozofie.

(Ľ. S.)

Fotografie: Vladimír Šimíček, Stano Ščepán a Ľubica Suballyová

Príloha

Spoločná fotografia štipendistov, účastníkov seminára..
Príloha

Prezentátori aj auditórium vytvorili inšpiratívnu atmosféru na seminári SASPRO.
Príloha

Podpredsedníčka SAV RNDr. Eva Majková, DrSc. otvorila tretí deň seminára SASPRO.
Príloha

Prezentátori aj auditórium vytvorili inšpiratívnu atmosféru na seminári SASPRO.