Aktuality

Výbor Európskej keramickej spoločnosti zasadal v Bratislave

Vložil(a): S. Ščepán, 7.2.2017, videné 529-krát

Na pôde Slovenskej akadémie vied v Bratislave sa v utorok 7. februára konalo zasadnutie Výkonného výboru Európskej keramickej spoločnosti, ktorej predsedá prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV.

Európska keramická spoločnosť (The European Ceramic Society- ECS) je mimovládna nezisková spoločnosť národných keramických spoločností, ktorá podporuje a koordinuje štúdium a rozvoj keramiky rôznymi formami. Má 27 členov a niektoré asociované z mimoreurópskych krajín (Irán, Maroko, Thajsko). Výkonný výbor sa v Bratislave zaoberal prípravami najbližšej konferencie spoločnosti, ktorá bude v júli namiesto Istanbulu v Budapešti. Už teraz je konferenciu prihlásených viac než dvesto odborníkov a všetky témy sú už pokryté prednáškami a prezentáciami. Navyše asi tridsať percent účastníkov sa hlási z mimoeurópskych krajín, najmä z Ázie.    

Výkonný výbor spoločnosti pod vedením prof. Pavla Šajgalíka preberal aj vzťahy s inými keramickými spoločnosťami, osobitne s kórejskou, ktorá inciuje projekty pre mladých vedeckých pracovníkov. Osobitne sa riešili otázky financovania Európskej keramickej spoločnosti, efektívneho využitia dotácií vedeckého Vydavateľstva Elsevier, ktoré poskytuje prostriedky mladým vedcom a formou ECS Trust podporuje desať projektov v hodnote dvesto až tristotisíc Eur ročne. Ďsalšie témy súviseli s progresívnejšími formami kooperácii s priemyslom v jednotlivých krajinách, aj s perspektívami vývoja keramických materiálov a možností ich ďalšieho využitia v budúcnosti. (spn)

 

Príloha

Zasadnutie Výkonného výboru ECS v Bratislave.
Príloha

Európska keramická spoločnosť na pôde SAV.
Príloha

Predsedom ECS je prof. Pavol Šajgalík, ktorý rokovanie viedol.