Aktuality

Celoeurópsky prieskum výskumných tém

Vložil(a): M. Hucáková, 3.1.2017, videné 708-krát

Počas septembra a októbra 2016 prebehol dotazníkový prieskum, ktorého sa zúčastnilo viac ako 3400 ľudí z celej Európy. Cieľom dotazníka bolo určiť akým smerom by sa mal uberať výskum v Európe. Jeho otázky boli založené na spoločenských potrebách, ktoré vzišli z predchádzajúcich seminárov občanov a expertov v rámci projektu CIMULACT.

Počas stretnutia s predstaviteľmi Európskej komisie 1. decembra v Bruseli bolo prezentovaných 48 návrhov výskumných tém, ktoré pochádzajú zo seminárov občanov zorganizovaných v rámci projektu CIMULACT. Cieľom tohto stretnutia bolo pretaviť čo najviac z týchto návrhov do výskumných tém financovaných v ďalšom kole programu Horizont 2020 (2017-2018).

Súbežne s dotazníkovým prieskumom prebehlo v 30 európskych krajinách aj druhé kolo seminárov občanov a expertov, ktorého sa zúčastnilo viac ako 900 občanov, odborníkov a predstaviteľov zainteresovaných strán.

V januári 2017 bude dokončených 48 návrhov výskumných tém pre Európsku komisiu, určených pre ďalšie kolo programu Horizont 2020. Rovnako je cieľom ovplyvniť aj iné výskumné programy, či už na národnej alebo medzinárodnej úrovni.

Bližšie informácie nájdete na tomto linku: http://www.cimulact.eu/wp-content/uploads/2016/12/Online-consultation-cimulact_europe_20.12.pdf

Príloha

Prezentácia 48 návrhov výskumných tém