Aktuality

Nanoskopia v Slovenskej akadémii vied

V týchto dňoch sa uskutočnil workshop Nanoscopy Studies vol.1, Theoretical and Practical sessions with LEICA STED 3X, zameraný na pokročilé zobrazovacie technológie v biológii. Workshop sme zorganizovali v Pavilóne lekárskych vied na pôde Centra biovied SAV, ktoré v spolupráci s Ústavom pre výskum srdca SAV získalo v...
21.9.2017
Aktuality
Po letných prázdninách a dovolenkách nabiehajú na zaužívaný rytmus aj aktivity...
Aktuality
Revúca rozšírila miesta, kde sa realizuje cyklus vedeckých kaviarní. Úvodnú prednášku...
Aktuality
Medzinárodná konferencia o mechanochémii a mechanickom zlievaní (International Conference on Mechanochemistry and...
Aktuality
V dňoch 25. septembra až 31. októbra 2017 sa uskutoční ďalší ročník...
Aktuality
Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV sa zapojili do druhého ročníka Vedeckého veľtrhu, ktorý...
Aktuality
Podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. RNDr. Peter Samuely DrSc. otvoril 14. septembra...