Odbor medzinárodnej spolupráce informuje - www.oms.sav.sk

Zrušiť filter ✗
Zadajte minimálne 3 znaky.
14.12.2017 Štipendijné pobyty pre slovenských doktorandov v Izraeli
13.12.2017 Rozdelenie agendy na odbore medzinárodnej spolupráce Úradu SAV od 1.1.2018
10.12.2017 Young Graduate Trainee opportunities v ESTECu
8.12.2017 Joint Transnational Call 2018 – ERA-CVD - Preliminary Announcement
5.12.2017 Fourth Joint Transnational Call (JTC 2017) - TRANSCAN
3.12.2017 The launch of a new website promoting cooperation with Israel in R&D
1.12.2017 Preliminary Announcement - otvorenie výzvy ERA-NET NEURON JTC 2018
16.11.2017 InnoNews: Novinky z oblasti inovácií, výskumu a vývoja
16.11.2017 Informačný deň Európskej rady pre výskum H2020
16.11.2017 CALL OPEN - Euronanomed III JTC2018
13.11.2017 InnoNews: Novinky z oblasti inovácií, výskumu a vývoja (2017/46)
6.11.2017 Prezentácie s Industrial Info Days + ponuky na spoluprácu
6.11.2017 Pracovné programy Horizontu 2020
2.11.2017 Pracovný program rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2018 - 2020
31.10.2017 CHIST-ERA Call 2017 Announcement
19.10.2017 Japan Society for the Promotion of Science ponúka 1 voľné miesto
10.10.2017 5. spoločná výzva na podávanie výskumných projektov SAV - TÜBİTAK (Turecko) pre roky 2018 - 2021
9.10.2017 Novinky z oblasti inovácií, výskumu a vývoja
6.10.2017 TRANSCAN - Preliminary Announcement1: The Fourth Joint Transnational Call for Proposals 2017 (JTC 2017)
4.10.2017 Call for applications - French grant for doctoral and post-doctoral researchers
1/67