Aktuality

Vláda schválila návrh zákona o VVI

Už sa zdalo, že to bude „večná“ téma, prípadne nadlho „prerušená pieseň.“ V stredu 24. mája však vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. Materiál bol prerokovaný a schválený Legislatívnou radou vlády Slovenskej republiky...
24.5.2017
Aktuality
Schválenie zákona o verejnej výskumnej inštitúcii vládou SR na svojom zasadnutí 24. mája...
Aktuality
Sociologický ústav SAV predstavil v pondelok 22. 5. 2017 prvú monografiu ...
Aktuality
Ľudstvo vraj pozná len päť percent z toho, čo nás čaká už o päťdesiat rokov. Možno nadsadené...
Aktuality
Idea aj potreba sú v zhode. Slovensko v súčasnosti už bytostne potrebuje Centrum Digital...
Aktuality
V piatok 19. mája 2017 navštívila Slovenskú akadémiu vied štátna...
Aktuality
Historičky Gabriela Dudeková a Elena Mannová z Historického ústavu SAV pripravili na vydanie v Spoločnosti...