Aktuality

Víťazné vína súťaže SAV

Slovenská akadémia vied v snahe oceniť vynikajúcu kvalitu a inovatívnosť tradičných slovenských výrobkov pri využití najnovších vedeckých metód zriadila súťaž Víno SAV. V preambule štatútu novej súťaže uviedla: „Víno nie je iba produktom, výsledkom...
29.6.2016
Aktuality
Majú väčšiu účinnosť digitálne alebo audiovizuálne médiá?...
Aktuality
Dňa 29. júna. 2016 sa v Bratislave uskutoční stretnutie zakladajúcich členov Siete akademických...
Aktuality
Sociológia a každodennosť bol názov konferencie, ktorú pri príležitosti...
Aktuality
V dňoch 24. – 25. 6. 2016 sa konala vo Svätom Jure medzinárodná muzikologická...
Aktuality
V nedeľu 26. 6. bude Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému...
Aktuality
V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach sa uskutočnilo 23.6. 2016 popoludní slávnostné výročné...