Aktuality

Kam smeruje výskum v oblasti IT na...

Extrapolácia je prognostická metóda, ktorá využíva historicky známe údaje na predpovedanie neznámych budúcich javov. Je tiež nosnou ideou regionálneho podujatia na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní, ktoré sa udeje pri príležitosti 60. výročia informatiky na Slovensku. Má...
23.9.2016
Aktuality
Vo štvrtok 22. 9. 2016 sa v aule Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej ceste v Bratislave konalo riadne zasadnutie Snemu...
Aktuality
Cyklus vedeckých kaviarní a vedeckých brlohov sa po letných prázdninách vracia do Košíc....
Aktuality
p align="justify"Ceny a prémie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 si dňa 22. septembra...
Aktuality
V dňoch 30-31.08.2016 sa uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible IV,...
Aktuality
Úspešné pokračovanie tradície Bratislavskej medzinárodnej konferencie o makromolekulách. Tesne...
Aktuality
Počas niekoľkodňovej návštevy Slovenska (10. – 17. septembra 2016), zameranej na prehliadku arborét...