Aktuality

Beliana má ôsmy zväzok

Vo štvrtok 23. marca popoludní sa v Malom kongresovom centre Veda na Štefánikovej ulici č.3 v Bratislave uskutočnila prezentácia ôsmeho zväzku Beliany. Ešte predtým odovzdal najnovší zväzok encyklopédie predseda SAV prof. Pavol Šajgalík prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. 8. zväzok najväčšej...
23.3.2017
Aktuality
Je koniec mesiaca a verní priaznivci vedeckých brlohov a vedeckých kaviarní v Košiciach už vedia,...
Aktuality
Monografia v rozsahu 10 kapitol je výsledkom spolupráce širokého medzinárodného...
Aktuality
„Aby mohla akadémia žiť, potrebuje dorast,“ povedal okrem iného pri slávnostnom...
Aktuality
Dňa 21. marca 2017 Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied volilo nových členov, ktorých...
Aktuality
Dňa 16. marca 2017 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočnilo stretnutie a diskusia s vedeckými...
Aktuality
Na návrh Archeologického ústavu SAV a Historického ústavu SAV udelila Slovenská akadémia vied...