Aktuality

Finalizovanie medzinárodného hodnotenia SAV

S napätím očakávali členovia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied prvé konkrétne výstupy zahraničných expertov, ktorí v troch paneloch od októbra 2016 hodnotili všetky ústavy SAV. Pod vedením profesorky Marji Makarowovej v piatok a v sobotu dolaďovali svoje výstupy a 21. januára...
21.1.2017
Aktuality
V Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave sa uskutočnila...
Aktuality
Aj v modernej spoločnosti sa dá žiť ohľaduplne k svetu okolo nás. Pritom nemusíme hneď utekať do jaskýň alebo do...
Aktuality
Vedecký brloh sa rozširuje aj do ďalších slovenských miest. Už túto sobotu 21. januára 2017...
Aktuality
V sobotu 21. januára večer od 22.20 hodiny štartuje na Rádiu Slovensko nový cyklus programov Veda SK....
Aktuality
V strhujúcom životnom tempe našej doby sa čoraz výraznejšie prejavuje synergia...
Aktuality
Hudobná promenáda tónov od Johanna Sebastiana Bacha po Astora Piazzollu unášala návštevníkov...