Aktuality

Dôvera, sebadôvera aj inšpirácia vedy na...

Hudobná promenáda tónov od Johanna Sebastiana Bacha po Astora Piazzollu unášala návštevníkov slávnostného Novoročného koncertu Slovenskej akadémie vied do sveta vnútornej harmónie a umeleckých zážitkov. Zrkadlová sála Primaciálneho paláca v Bratislave sa v piatok večer...
14.1.2017
Aktuality
V strhujúcom životnom tempe našej doby sa čoraz výraznejšie prejavuje synergia...
Aktuality
Špičkový odborník svetového významu, ale aj priateľ a inšpirujúci poradca – taká...
Aktuality
Prístup k databáze medzinárodných vedeckých poznatkov Science Direct, Scopus...
Aktuality
Nadšené reakcie z umeleckého zážitku odznievali od hostí po skončení Novoročného koncertu...
Aktuality
Trochu senzácia, no hlavne ďalší krok do dávnej histórie našej planéty. Na titulke sa tomu venuje...
Aktuality
Členovia Predsedníctva SAV v dňoch 11.-12. januára 2017 vycestovali do Košíc. Ich...