Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mgr. Tomáš Klunda

Chemický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 59410272