Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Zuzana Vivodová PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Štruktúrne a funkčné adaptácie vybraných extremofilov a poľnohospodárskych plodín na abiotické stresory
Structural and functional adaptations of selected extremophiles and agricultural crops to abiotic stressors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vivodová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ