Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mgr. Pavol Schwartz, PhD.

Astronomický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 052/7879160
Fax: 052/4467656