Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Bodnárová Marcela PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* wafist - Vlny v maloškálových štruktúrach chromosféry Slnka
Waves in fine-scale structures of the solar chromosphere
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Koza Július PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017


Národné projekty

* Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka.
Dynamical and magnetic properties of active phenomena in the solar atmosphere – complex study.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ