Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Bc. Andrea Danielová

Astronomický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 052/7879123
Fax: 052/4467656