Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Hambálek Ľubomír PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Fyzikálne procesy v interagujúcich dvojhviezdach a extrasolárnych planetárnych sústavách
Physical processes in interacting binaries and extrasolar planetary systems.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pribulla Theodor CSc.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ