Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ľubomír Hambálek PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Fyzikálne procesy v kataklizmatických dvojhviezdach
Physical processes in cataclysmic binaries
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Chochol Drahomír DrSc.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ