Informačná stránka zamestnanca SAV

Sergey Shugarov CSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Fyzikálne procesy v kataklizmatických dvojhviezdach
Physical processes in cataclysmic binaries
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Chochol Drahomír DrSc.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019
* Hľadanie obrích exoplanét okolo bielych trpaslíkov
Searching for giant exoplanets around white dwarfs
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garai Zoltán PhD.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019


Národné projekty

* Interagujúce dvojhviezdy – Kľúč k porozumeniu Vesmíru
Interacting binaries – Key for the Understanding of the Universe
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skopal Augustín DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
* Vzplanutia kataklizmatických premenných hviezd
Outbursts of cataclysmic variables
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skopal Augustín DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 4

Poznámka:
* spoluriešiteľ