Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mgr. Emil Kundra, PhD.

Astronomický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 052/7879181
Fax: 052/4467656