Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD.

referát správy a ochrany historických knižničných fondov - Lyceálna knižnica

Slovenská akadémia vied
Konventná 15, Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/5441 6202