Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Mária Fogarassyová - projektová činnosť

Národné projekty

* Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning).
The role of extracellular vesicles in inter-organ communication related to remote cardioprotection
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barteková Monika PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ