Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Sergej Šesták, PhD.

Chemický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 59410230
Fax: 02/ 59410222