Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • JOPEK, Tadeusz J. - KAŇUCHOVÁ, Zuzana. IAU Meteor Data Center - the shower database: A status report. In Planetary and Space Science, 2017, vol. 143, p. 3-6. (1.892 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0032-0633.(Vega č. 2/0032/14 : Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy). Typ: ADCA
  • KAŇUCHOVÁ, Zuzana - BODUCH, Philippe - DOMARACKA, Alicja - PALUMBO, Maria Elisabetta - ROTHARD, Hermann - STRAZZULLA, Giovanni. Thermal and energetic processing of astrophysical ice analogues rich in SO2. In Astronomy and Astrophysics, 2017, vol. 604, article no. A68, p. 1-7. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0032/14 : Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy. COST Action TD 1308). Typ: ADCA
  • KERESZTURI, A. - GYOLLAI, I. - JOZSA, S. - KAŇUCHOVÁ, Zuzana. Accretional and alterational differences in a carbonaceous chondrite parent body: Evidence from the NWA 5491 CV3 meteorite. In Meteoritics and Planetary Science, 2017, vol. 52, no. 3, p. 428-442. (2.391 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1086-9379.(Vega č. 2/0032/14 : Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy. COST Action TD 1308). Typ: ADCA
  • SVOREŇ, Ján - KAŇUCHOVÁ, Zuzana. Orionids and Eta Aquariids in the IAU MDC database. In Planetary and Space Science, 2017, vol. 143, p. 138-141. (1.892 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0032-0633.(Vega č. 2/0032/14 : Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy). Typ: ADCA
  • URSO, Riccardo Giovanni - SCIRE, Carlotta - BARATTA, Giuseppe Antonio - BRUCATO, John R. - COMPAGNINI, Giuseppe - KAŇUCHOVÁ, Zuzana - PALUMBO, Maria Elisabetta - STRAZZULLA, Giovanni. Infrared study on the thermal evolution of solid state formamide. In Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, vol. 19, no. 32, p. 21759-21768. (4.123 - IF2016). ISSN 1463-9076.(Vega č. 2/0032/14 : Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy. COST Action TD 1308). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus