Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Kaňuchová Zuzana PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

ORIGINS - Pôvod a evolúcia života na Zemi a vo vesmíre
Origins and evolution of life on Earth and in the Universe
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuchová Zuzana PhD.
Doba trvania: 15.5.2014 - 14.5.2018
Štúdium zvetrávania a rejuvenizačných processov pôsobicich na malých telesách Slnečnej sústavy. Experimentálny a teoretický prístup.
Study of the ageing and rejuvenating processes affecting the small Solar system bodies. Experimental and theoretical approach.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuchová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ