Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Kaňuchová Zuzana PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

ORIGINS - Pôvod a evolúcia života na Zemi a vo vesmíre
Origins and evolution of life on Earth and in the Universe
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuchová Zuzana PhD.
Doba trvania: 15.5.2014 - 14.5.2018
* Štúdium medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme
The study of interplanetary matter in the Earth’s vicinity
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Husárik Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017


Národné projekty

* Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy
Analysis of dynamic and physical characteristics of interplanetary bodies in the vicinity of the Earth's path.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Svoreň Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ