Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Radoslava Šályová

Chemický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 59410211, 02/ 59410263