Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.

Vedúci oddelenia

Chemický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 59410232, 02/ 59410272
Fax: 02/ 59410222