Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Miroslav Koóš, DrSc.

Riaditeľ

Chemický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  www.chem.sk/people/koosmiroslav
E-mail:
Tel.: 02/ 59410254, 02/ 59410200
Fax: 02/ 59410222