Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Barbora Cimrová, PhD.

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Slovenská akadémia vied
Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: