Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Jana Bašnáková, MSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BAŠNÁKOVÁ, Jana - HATOKOVÁ, Mária. Which Communicative Strategies Do Slovak Pediatricians Choose to Facilitate Parental Decision-Making about Childhood Vaccination? In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2017, vol. 59, no. 2, p. 139-155. (0.511 - IF2016). ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
  • HATOKOVÁ, Mária - BAŠNÁKOVÁ, Jana. Rozhodovanie expertov v zdravotníctve: voľba komunikačnej stratégie v téme očkovania ako súčasť rozhodovacieho procesu pediatrov v interakcii s rodičmi detských pacientov. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 134-149. ISBN 978-80-88910-56-5. Typ: ABD
  • HATOKOVÁ, Mária - BAŠNÁKOVÁ, Jana. Rozhodovanie rodičov o očkovaní svojich detí - výskumné zistenia a odporúčania pre prax. In i-med, 2017, roč. 7, č. 4, s. 1-14. ISSN 138-4392. Dostupné na internete: <https://i-med.sk/rozhodovanie-rodicov-o-ockovani-svojich-deti-vyskumne-zistenia-odporucania-pre-prax>. Typ: ADFB
  • HATOKOVÁ, Mária - BAŠNÁKOVÁ, Jana. Rozhodovanie pediatrov o komunikačnej stratégii v téme očkovania. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 10. Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus