Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Pikler Michal - projektová činnosť

Národné projekty

* Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy
Analysis of dynamic and physical characteristics of interplanetary bodies in the vicinity of the Earth's path.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Svoreň Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ