Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mgr. Juraj Kóňa, PhD.

Chemický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 59410203
Fax: 02/ 59410222