Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Jakubík Marián PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy
Selected problems of the origin of some small-body groups in the Solar System
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Neslušan Luboš CSc.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ