Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Marián Jakubík PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* FVDM - Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov
Physical and dynamical characteristocs of meteoroids
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hajduková Mária PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ