Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Peter Gömöry, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • GÖMÖRY, Peter - BALTHASAR, Horst - KUCKEIN, Christoph - KOZA, Július - VERONIG, Astrid - GONZÁLEZ MANRIQUE, Sergio Javier - KUČERA, Aleš - SCHWARTZ, Pavol - HANSLMEIER, Arnold. Flare-induced changes of the photospheric magnetic field in a delta-spot deduced from ground-based observations. In Astronomy and Astrophysics, 2017, vol. 602, article no. A60, p. 1-8. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0004/16 : Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). Typ: ADCA
  • GONZÁLEZ MANRIQUE, Sergio Javier - DENKER, Carsten - KUCKEIN, Christoph - PASTOR YABAR, A. - COLLADOS, M. - VERMA, Meetu - BALTHASAR, Horst - DIERCKE, A. - FISCHER, C. - GÖMÖRY, Peter - BELLO GONZÁLEZ, N. - SCHLICHENMAIER, R. - CUBAS ARMAS, M. - BERKEFELD, T. - FELLER, A. - HOCH, S. - HOFMANN, A. - LAGG, A. - NICKLAS, H. - OROZCO SUÁREZ, D. - SCHMIDT, D. - SCHMIDT, W. - SIGWARTH, M. - SOBOTKA, M. - SOLANKI, S.K. - SOLTAU, D. - STAUDE, J. - STRASSMEIER, Klaus G. - VOLKMER, R. - VON DER LÜHE, O. - WALDMANN, T. Flows along arch filaments observed in the GRIS very fast spectroscopic mode. In Proceedings of the International Astronomical Union : Fine Structure and Dynamics of the Solar Atmosphere, 2017, vol. 12, no. 327, p. 28-33. ISSN 1743-9213.(IAU Symposium Fine Structure and Dynamics of the Solar Atmosphere). Typ: ADMB
  • KOZA, Július - RYBÁK, Ján - GÖMÖRY, Peter - KOZÁK, Matúš - LOPEZ ARISTE, Arturo. Spectral characteristics of the He I D3 line in a quiescent prominence observed by THEMIS. In Solar Physics, 2017, vol. 292, article no. 98, p. 1-23. (2.682 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0038-0938.(Vega č. 2/0004/16 : Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus