Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mária Zajíčková

Astronomický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/7879186
Fax: 02/54775157